Otomatic - Largest manufacturer of dpf machines
 DPF / FAP/ CAT filter regeneration machines

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТР DPF – БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ

ПОВИШЕНО ТЪРСЕНЕ НА ПАЗАРА НА ДПФ ФИЛТРИ

С всяка изминала година почистването на DPF се превръща във все по-популярна услуга сред собствениците на дизелови автомобили и търсенето на тази услуга непрекъснато расте. Поради по-честите полицейски проверки на емисиите, машините за почистване на DPF се превръщат в незаменима част от оборудването на автосервизи и фирми, предлагащи специализирани услуги. В допълнение, бързата възвръщаемост на инвестицията в машина за почистване на DPF филтър и потенциалните печалби благоприятстват разширяването на дейността на редица компании.

ТЕХНОЛОГИЯ

Развитието на отрасъла и подобряването на съществуващите методи за почистване свидетелства, че машината за регенерация на DPF вече не е само обикновен уред за измиване на DPF филтъра, а усъвършенствано високотехнологично устройство. В последно време хидродинамичният метод е най-популярният начин за възстановяване на филтрите до 100% от първоначалната им ефективност. Този метод постепенно измести останалите и понастоящем почти напълно доминира на пазара.

При този метод се използва хидродинамичната сила на турбулентния воден поток и силата на импулсите от сгъстен въздух от компресор. Движението на течността (работната течност) се задвижва от външно налягане, което трябва да преодолее съпротивлението на потока във филтърните канали.

ПРЕДИМСТВА

Машината за почистване на DPF, предлагана от OTOMATIC, се характеризира с висока продуктивност и ефективност. В рамките на един ден машината има капацитет за почистване на поне дузина филтри. Все по-често автосервизите се отказват от предлагането на услуга по отстраняване на филтъра. Вместо нея те предлагат почистване на филтъра, избирайки съвременни професионални методи. Машината за почистване на DPF филтри със сигурност ще допринесе за ограничаване на нелегалните практики за тяхното премахване от дизеловите автомобили.

НОВИ БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ

Развитието на хидродинамичния метод за почистване на DPF филтри създава нови възможности за бизнес. Все по-често собствениците на транспортни фирми и фирмите на градския транспорт се интересуват от този тип услуга. DPF филтрите намират приложение в моторни превозни средства като трактори и мотокари, а също и строителни машини.

ЗАЩО СИ СТРУВА ДА ОТВОРИТЕ СОБСТВЕН СЕРВИЗ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДПФ ФИЛТРИ?

Премахването на ДПФ филтри, което бе често срещана практика, вече е нелегално.

Съгласно закона, лек автомобил с премахнат ДПФ филтър няма право да се движи по публични пътища (отнета хомологация).

Голям интерес към от услугата от страна на потенциални клиенти

Сервизите, предлагащи услугата почистване на ДПФ филтри, не се оплакват от липса на клиенти.

Огромен пазар

Милионите автомобили с дизелови двигатели, регистрирани в нашата страна, са свидетелство за големия пазарен потенциал.

Шанс за нововъзникващи форми

Огромният брой потребители на дизелови автомобили и нарастващият интерес към услугата по почистване на ДПФ филтри е доказателство, че на пазара все още има достатъчно място за нови фирми.

ВИЕ СИ ПОСТАВЯТЕ ЦЕЛИ, НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ЗА ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

Покупката на подходяща машина е едва началото на нашето сътрудничество.

Ние сме единствената фирма на пазара, предлагаща комплексна програма за внедряване, която ще Ви помогне да направите първите си стъпки в бизнеса с почистване на ДПФ филтри.

На етапа по внедряването предлагаме следния пакет от експертна помощ:

• Обсъждане на бизнес концепцията, анализ на пазара и потенциалните клиенти, както и на маркетинговия план
• Обучение
• Техническа помощ

Предлагаме цялостно следпродажбено обслужване

След закупуването на машината, във всеки един момент можете да разчитате на помощта на нашите специалисти и на гаранционния сервиз.

КОИ СА ТВОИТЕ КЛИЕНТИ?

• местни автосервизи
• оторизирани представители и сервизи на автомобилни производители

• транспортни фирми
• сервизи за ремонт на товарни автомобили

фирми, осъществяващи градски превози

индивидуални клиенти

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

I. ФИНАНСИ:

• Собствени вложения
• Лизинг до 90%
• Банков заем
• Съфинансиране от различни фондове, предлагащи подкрепа за нововъзникващи фирми

II. ПОМЕЩЕНИЕ

Необходимо е помещение с площ от 30 кв.м с вентилация.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ / КОНСУМАТИВИ

• Трифазно захранване 400 V AC L1, L2, L3, N, PE
(необходим е контакт 32 A 5P)
• Инсталирана мощност 27 KW
• Консумация на енергия при нагряване [резервоар A i B] 18 KW 25A
• Консумация на енергия при сушене 5,5 KW 9A
• Минимална защита S303 C25
• Сгъстен въздух (компресор 10 бара) с минимален диаметър на маркуча 14 мм
• Не се изисква постоянен достъп до водопроводна и канализационна мрежа 
• Вентилационна система (препоръчителна)

III. Необходими документи и разрешителни

• Регистрация на фирмата
• Изваждане на разрешително за дейност с отпадъци
(отпадъците трябва да се разделят и утилизират в специално предназначени за целта места)

IV. Реклама и маркетинг

• Реклама в Интернет
• Платени статии в локални медии
• Външна реклама, например билборди, рекламни пана, LED реклама и др.

ОБУЧЕНИЕТО ЗА РАБОТА С МАШИНАТА ЩЕ ВИ ОСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ УМЕНИЯ ЗА НЕЙНОТО ПОЛЗВАНЕ

Не е необходимо на имате специализирани познания относно почистването на ДПФ филтри.

Специалистите от OTOMATIC ще разсеят Вашите съмнения, ще отговорят на всички въпроси и ще Ви научат на всичко стъпка по стъпка.
Офертата за обучение е насочена както към тези, които правят първите си стъпки в професията, така и към професионалисти с дългогодишен опит в автомобилния бранш. 

Предлагаме теоретично и практическо обучение (с използване на собствени машини и тестови филтри).

Рамки на обучението:

Запознаване с бизнес аспектите по предоставянето на услуги, свързани с регенерация на филтри DPF/FAP/KAT/SCR.
• Разширяване на теоретичните знания за техническите параметри и принципите на действие на филтъра.
• Идентфициране на типичните и нетипичните причини за повреда на филтъра, с акцент върху придобиване на нови знания, необходими за точен анализ на връзката между причина и следствие.
• Придобиване на умения за измерване и оценка на износването на филтъра.
• Подготовка на филтъра за регенерация.
• Практически аспекти на регенерацията – обслужване на машината.
• Обслужване на клиента.
• Оборот на документи.

ОКАЧВАНИЯ И НУЖДИ НА КЛИЕНТИТЕ

• доклад от почистването на филтъра 
• реализация на услугата в рамките на един ден
• отстъпка за постоянни клиенти, гаранция 
• диагностика на филтъра, препоръки 
• приемане и доставяне на филтъра до сервиза 
• изпращане по куриер

КАКВА ПЕЧАЛБА МОЖЕШ ДА ПОСТИГНЕШ?

Данъци / Други плащания
26,9%
Гориво / амортизация
9%
Разходи за наем на помещение
8,6%
Лизингова вноска
7%
Интернет реклама
5,4%
Работници/3 души
43,1%

ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОД

Автомобили с ДПФ филтър <3,5 тона – 8 евро
Филтър ДПФ ЕВРО VI >3,5 тона – 15 евро
Катализатор ЕВРО IV, ЕВРО V – 25 евро
СРЕДНИ МЕСЕЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ
ЗА ДПФ ФИЛТЪР ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ДО 3,5 ТОНА
<3.5 T
1280 EUR

Други месечни разходи
12,000-13,000 EUR

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ( ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ДЕТЕРГЕНТИ, ФИЛТРИ) – СРЕДНО 10 ЕВРО НЕТО НА 1 ДПФ ФИЛТЪР

Най-добрият сервиз
8 филтъра дневно x 100-200 ЕВРО = 800–1600 ЕВРО
800–1600 ЕВРО x 20 дни = 16 000–32 000 ЕВРО

БРОЙ НА МЕСЕЧНИТЕ ПОРЪЧКИ 

Най-добър резултат – при 7-12 филтъра дневно 
Слаб резултат – 2-3 филтъра седмично
Средно нашите клиенти регенерират по 20-80 филтъра в рамките на 1 месец 

Средна месечна вноска ДПФ ПРЕМИУМ 800-1000 евро = 4-5 ДПФ филтъра

РЕЗЮМЕ:

РАЗХОДИ – 13 280 ЕВРО
ПРИХОДИ – 32 000 ЕВРО
ПЕЧАЛБА ПРИ ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ – 18 720 ЕВРО

Обем на пазара в Европа

Данни за 2018 r., съгласно Европейската асоциация на автомобилните производители

В Европейския съюз, показателят брой автомобили на 1000 души от населението възлиза на 531.
През изминалите пет години бе отбелязан 8-процентов ръст на леките автомобили. Техният брой се увеличи от 248 мил. през 2014 r. до 268 мил. през 2018 г.
По пътищата на Европейския съюз се движат около 6,6 мил. товарни автомобили.

Понастоящем, средната възраст на леките автомобили в страните от Европейския съюз възлиза на 10,8 години. Най-стар е автопаркът в Естония, Литва и Румъния. Средната възраст на регистрираните автомобили възлиза на повече от 16 години.

Средната възраст на товарните камиони в Европейския съюз е 12,4 години.

Броят на професионалните услуги и автомобилни сервизи се увеличава в цял свят.

Независимо от ръста на регистрираните автомобили през последните години, автомобилите с алтернативно задвижване представляват едва 3,8% от всички в ЕС.
0,7% от всички автомобили са хибридни електрически автомобили, 0,2% се захранват с електрически акумулатор, а делът на plug-in хибридите е едва 0,1%. Що се касае до леките коли с бензинов двигател, техният дял възлиза на 54%, докато останалите 41,2% се падат на автомобили с дизелово задвижване.

Гаранцията на ДПФ филтъра е за среден пробег от 80-120 хил.км

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТВОИТЕ УСЛУГИ

ПОСЕЩЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕН СЕРВИЗ
ПОКАНА ЗА БЕЗПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕКЛАМА В МЕДИИТЕ:
статия в местен интернет сайт
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ:
интернет сайт
позициониране
Google AdWords
имейл маркетинг
социални мрежи

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram