Forutsetninger for markedet for DPF-tjenester innen 2024

Innholdsfortegnelse

1. L'ulteriore destino dei veicoli diesel
2. Øko-sensibilisering i økende grad
3. Utviklingen i markedsveksten
4. Investimento con Rapido Ritorno
5. Deltakelse i kontorer og butikker

1. L'ulteriore destino dei veicoli diesel

Til tross for den akselererende elektrifiseringen av kjøretøyene, forventes det at dieselbilene vil være betydelig til stede på veiene i løpet av de neste 10-15 årene. Dette fenomenet skyldes en rekke faktorer, blant annet holdbarheten og driftssikkerheten til de eksisterende dieselbilene, den gradvise utviklingen av infrastrukturen som er nødvendig for å understøtte de elektriske bilene, og tiden det tar å tilpasse bilmarkedet til ny teknologi. Spesielt vil dieseldrevne biler fortsette å være et populært valg i spesifikke områder som tungtransport og landbruk.

2. Øko-sensibilisering i økende grad

Le crescenti restrizioni sulle emissioni e una maggiore consapevolezza ambientale stanno effettivamente portando a un maggiore controllo dei veicoli diesel. Paradoksalt nok vil disse strengere normene stimulere til økt vekst i markedet for tjenester knyttet til rensing av dieselpartikkelfilter (DPF, FAP). De stadig strengere reguleringene gjør det nødvendig med hyppigere og grundigere prosedyrer for vedlikehold og rensing av FAP for å overholde miljøstandardene og opprettholde bilens ytelse. Questo fenomeno crea un'opportunità di mercato per i fornitori di questi servizi specializzati.

3. Utviklingen i markedsveksten

I dati del Report Generator di Otomatic rivelano una crescita significativa nel mercato dei servizi di pulizia dei filtri antiparticolato (FAP). Antallet FAP-pulser har økt med 50% fra 56 000 i 2022 til 84 000 i 2023. Også økningen i antall besøk på bedriftens nettsted, fra 580.000 i 2022 til 720.000 i 2023, tyder tydeligvis på en økende interesse for FAP-tjenester. Disse tallene bekrefter tendensen til vekst i denne sektoren og den økte interessen for vedlikehold av dieseldrevne kjøretøy.

4. Investimento con Rapido Ritorno

Den middels høye prisen for rensing av DPF-filtrene, som ligger mellom 200 og 250 euro, gir en rask tilbakebetaling av investeringene i anskaffelse av spesialutstyr. Denne besparelsen er verifiserbar i løpet av 12-18 måneder, noe som betyr at du kan få utført 3-4 filterrensinger per måned.

5. Deltakelse i kontorer og butikker

Det raske investeringsrallyet som følge av filtreringen av antipartikkelfiltre (FAP) er en viktig faktor som får stadig flere bedrifter og eiere av fly til å investere i FAP-maskiner til internt bruk. I tillegg til å dra direkte nytte av denne forbedringen når det gjelder renhold av egne kjøretøy, tilbyr mange av disse virksomhetene sine tjenester med rensing av FAP-filtre også til kunder i det fri. Dette øker ikke bare tjenestetilbudet, men gir også nye muligheter for å tjene penger.

5.1. AI-teknologi i tjenester

De moderne kontorene investerer stadig mer effektivt i moderne teknologi, inkludert systemer for kunstig intelligens (AI), for å styrke sin konkurranseevne. Målet med disse investeringene er å forbedre tjenestetilbudet og erobre en større markedskvote. L'uso dell'AI nelle operazioni di manutenzione permette alle officine di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio, offrendo soluzioni innovative e personalizzate ai loro clienti e distinguendosi così nel mercato competitivo.

6. Innovasjon (AI) - Otomatic

Som et svar på utviklingen i markedet for tjenester for rensing av FAP-filtrene introduserer Otomatic en ny innovativ maskin som benytter seg av kunstig intelligens (AI). Denne utviklingen innebærer et betydelig fremskritt når det gjelder effektivitet og rensing av FAP-filtrene, og gir kundene en mer avansert og teknologisk banebrytende løsning. Bruken av kunstig intelligens bidrar til å optimere renseprosessen, øke presisjonen og potensielt redusere tiden det tar å holde veikolbene i ro.

Sull'autore

Christopher Smolec - Amministratore Delegato di OTOMATIC

Esperto in sviluppo aziendale e costruzione di relazioni con i clienti. I 2018 var han aktivt involvert i markedsføring og utvikling av maskiner og metoder for rensing av dieselpartikkelfilter, særlig kjent under forkortelsene DPF, FAP og GPF.

nb_NONorwegian
linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram