Hvilken krise? I services di filtraggio DPF registrano un anno record

I et år preget av økonomisk uro og lavkonjunktur i bilbransjen, har det vært en kraftig økning i antall tjenester for rensing av dieselpartikkelfilter (DPF). Den økte miljøbevisstheten, de høye prisene på biler uten fungerende dieselpartikkelfilter og en betydelig forbedret tilgang til rensingstjenester i forhold til for noen år siden, har bidratt til å skape et helt nytt marked. Paradoksalt nok er det stadig flere tilbydere av DPF-tjenester og et middelmådig kontrollsystem for dieselmotorer som driver dette markedet fremover.

1. I dati parlano chiaro

Ifølge Otomatics DPF Cleaning Partner Zone er det en imponerende økning i antallet DPF-rengjøringer fra 50% år til år - fra 56 000 i 2022 til 84 000 i 2023. Denne økningen gjenspeiler seg også i antall besøk på firmaets nettsted, som har økt fra 580 000 i 2022 til 720 000 i 2023, noe som tyder på en økende offentlig interesse for DPF-rensingstjenester.

2. Økonomiske fordeler og avkastning

Markedsprisene på DPF-pussingstjenester gjør det mulig å investere raskt i spesialiserte reparasjoner, typisk i løpet av 12-18 måneder, med regulerbar levering av tjenesten. Questa fattibilità economica è lucrativa non solo per i fornitori di servizi, ma rappresenta anche una soluzione conveniente per i proprietari di veicoli, in confronto all'alto costo della sostituzione del DPF.

3. Forze motrici dietro l'aumento

Det er flere faktorer som bidrar til veksten i dette området. For det første har en større miljøbevissthet i befolkningen ført til en proaktiv tilnærming til veibruk, med fokus på å minimere miljøbelastningen. For det andre har strenge regler og straffer for manglende overholdelse av utslippskravene forpliktet eierne av kjøretøyene til å holde DPF i optimal stand. Tilgjengeligheten og tilgangen til rengjøringstjenester er betydelig forbedret, noe som gjør det enklere for bileierne å finne pålitelige løsninger. I tillegg har medienes oppmerksomhet på dieselmotorenes negative miljøpåvirkninger ført til at det nå er nødvendig med service på dieselpartikkelfilteret, fordi eierne av dieselbiler ønsker å redusere disse effektene og overholde regelverket.

4. Uno sguardo al futuro

Det ekstraordinære året som har gått i bransjen for tjenester for rensing av dieselpartikkelfilter, er et vitnesbyrd om markedets dynamiske behov og bedriftenes evne til å tilpasse seg endringer i miljø og lovgivning. I takt med at bevisstheten og regelverket fortsetter å utvikle seg, vil etterspørselen etter slike spesialiserte tjenester øke, noe som potensielt kan føre til ytterligere innovasjoner og utvidelser i dette markedet. Denne tendensen viser ikke bare at markedet for biltjenester er robust og fleksibelt, men også at miljøhensyn blir stadig viktigere ved vedlikehold og drift av dieselbiler.

Konklusjonen er at mens bilindustrien i større skala møter sine egne utfordringer, skiller markedet for tjenester for rensing av DPF seg ut som et marked med vekst og muligheter, styrt av en kombinasjon av normative, miljømessige og økonomiske faktorer.

Sull'autore

Christopher Smolec - Amministratore Delegato di OTOMATIC

Esperto in sviluppo aziendale e costruzione di relazioni con i clienti. I 2018 var han aktivt involvert i markedsføring og utvikling av maskiner og metoder for rensing av dieselpartikkelfilter, særlig kjent under forkortelsene DPF, FAP og GPF.

nb_NONorwegian
linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram