Παρά την υψηλή αποτελεσματικότητά της, η υδροδυναμική μέθοδος καθαρισμού από μόνη της δεν είναι πλήρης και απαιτεί συμπλήρωση. Η εκτεταμένη εμπειρία μας έχει καταδείξει τη σημασία της ενσωμάτωσης ενός αρχικού βήματος πνευματικής εκτόνωσης πριν προχωρήσουμε στον υγρό καθαρισμό. Αυτό το βήμα προ-καθαρισμού είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή του σχηματισμού λάσπης εντός των καναλιών του φίλτρου, η οποία μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στη ροή του νερού έκπλυσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο μικρορωγμών στον κεραμικό πυρήνα του φίλτρου DPF. Επιπλέον, η υδροδυναμική μέθοδος από μόνη της δεν απομακρύνει πλήρως το νερό έκπλυσης πριν από την έναρξη της διαδικασίας ξήρανσης, με αποτέλεσμα να παρατείνονται οι χρόνοι ξήρανσης και να παραμένουν υπολείμματα νερού στα κανάλια του φίλτρου. Αυτό το υπόλοιπο νερό εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω του υπολείμματα στερεών σωματιδίων. Έτσι, για να εξασφαλιστεί μια πιο ενδελεχής και ασφαλέστερη διαδικασία καθαρισμού, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η υδροδυναμική μέθοδος με πρόσθετες τεχνικές καθαρισμού.

Μια αποτελεσματική λύση αποδείχθηκε η συμπλήρωση της υδροδυναμικής μεθόδου με πνευματικό καθαρισμό και θερμικό καθαρισμό.

Τα 3 στάδια καθαρισμού
DPF | FAP | DOC | SCR

Όλα τα στάδια καθαρισμού του DPF σε ένα ενιαίο μηχάνημα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ

Στάδιο 1
TURBO AIR IMPULSE

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ

Στάδιο 2
ACTIVE WATER FLUSH

ΘΕΡΜΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ

Στάδιο 3
TERMO AIR IMPULSE

Στάδιο 1 - Πνευματικός καθαρισμός
Η πνευματική μέθοδος καθαρισμού μας - Turbo Air Pulse, είναι το αρχικό στάδιο της υβριδικής διαδικασίας καθαρισμού του DPF που κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Otomatic. Σε αυτό το σύντομο προκαταρκτικό στάδιο καθαρισμού, τα στερεά σωματίδια με τη μορφή αιθάλης και τέφρας που έχουν παγιδευτεί στο φίλτρο DPF εκτοξεύονται από τα κανάλια του φίλτρου. Αυτό το στάδιο προετοιμάζει το φίλτρο για την κύρια φάση υγρού καθαρισμού - Στάδιο 2.

Στάδιο 2 - Υδροδυναμικός καθαρισμός
Χάρη στο στάδιο 1, όπου τα κανάλια του φίλτρου DPF απαλλάσσονται από την περίσσεια αιθάλης και τέφρας, προετοιμάζονται για υγρό καθαρισμό. Σε αυτή τη φάση, ελεγχόμενοι παλμοί αέρα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της ροής του νερού, ενισχύοντας την ικανότητά του να απομακρύνει τους ρύπους, αποκολλώντας αποτελεσματικά όλα τα προσκολλημένα στερεά σωματίδια από τα κανάλια του φίλτρου DPF και απομακρύνοντάς τα από το φίλτρο. Αυτοί οι ελεγχόμενοι παλμοί πεπιεσμένου αέρα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διαδικασίας καθαρισμού.

Στάδιο 3 - Θερμικός καθαρισμός
Η Otomatic έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια τεχνική στεγνώματος - Thermo Air Pulse - στον υβριδικό καθαρισμό του DPF. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ενισχυμένους παλμούς θερμού πεπιεσμένου αέρα για να διασφαλίσει την πλήρη απομάκρυνση της υγρασίας κατά τη φάση της ξήρανσης, εξαλείφοντας αποτελεσματικά το υπολειπόμενο νερό και εξαλείφοντας τον κίνδυνο εξάτμισης του βρώμικου νερού έκπλυσης μέσα στα κανάλια του φίλτρου DPF. Αυτοί οι ενισχυμένοι παλμοί θερμού αέρα διαφέρουν από τους συμβατικούς παλμούς πεπιεσμένου αέρα που χρησιμοποιούνται στο στάδιο του υγρού καθαρισμού, προσφέροντας ανώτερη απόδοση ξήρανσης.

elGreek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram