Pomimo wysokiej skuteczności, sama metoda czyszczenia hydrodynamicznego nie jest kompletna i wymaga uzupełnienia. Nasze bogate doświadczenie pokazało, jak ważne jest włączenie wstępnego etapu przedmuchiwania pneumatycznego przed przystąpieniem do czyszczenia na mokro. Ten etap czyszczenia wstępnego ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia tworzenia się szlamu w kanałach filtra, który może tworzyć bariery dla przepływu wody płuczącej, zwiększając ryzyko mikropęknięć w ceramicznym rdzeniu filtra DPF. Co więcej, sama metoda hydrodynamiczna nie usuwa w pełni wody płuczącej przed rozpoczęciem procesu suszenia, co skutkuje wydłużeniem czasu suszenia i pozostawieniem resztek wody w kanałach filtra. Woda ta odparowuje, pozostawiając resztki cząstek stałych. Dlatego też, aby zapewnić dokładniejszy i bezpieczniejszy proces czyszczenia, konieczne jest uzupełnienie metody hydrodynamicznej o dodatkowe techniki czyszczenia.

Skutecznym rozwiązaniem okazało się uzupełnienie metody hydrodynamicznej o czyszczenie pneumatyczne i termiczne.

3 etapy czyszczenia
DPF | FAP | DOC | SCR

Wszystkie etapy czyszczenia DPF w jednym urządzeniu.

CZYSZCZENIE PNEUMATYCZNE

Etap 1
TURBO IMPULS POWIETRZA

CZYSZCZENIE HYDRODYNAMICZNE

Etap 2
AKTYWNE SPŁUKIWANIE WODĄ

CZYSZCZENIE TERMICZNE

Etap 3
TERMO AIR IMPULSE

Etap 1 - Czyszczenie pneumatyczne
Nasza pneumatyczna metoda czyszczenia - Turbo Air Pulse, jest początkowym etapem opatentowanego przez Otomatic hybrydowego procesu czyszczenia DPF. W tej krótkiej wstępnej fazie czyszczenia cząstki stałe w postaci sadzy i popiołu, które są uwięzione w filtrze DPF, są wydmuchiwane z kanałów filtra. Ten etap przygotowuje filtr do głównej fazy czyszczenia na mokro - etapu 2.

Etap 2 - Czyszczenie hydrodynamiczne
Dzięki etapowi 1, w którym kanały filtra DPF są uwalniane od nadmiaru sadzy i popiołu, są one przygotowywane do czyszczenia na mokro. W tej fazie kontrolowane impulsy powietrza poprawiają wydajność przepływu wody, zwiększając jej zdolność do usuwania zanieczyszczeń poprzez skuteczne odrywanie wszystkich przylegających cząstek stałych z kanałów filtra DPF i usuwanie ich z filtra. Te kontrolowane impulsy sprężonego powietrza odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu procesu czyszczenia.

Etap 3 - Czyszczenie termiczne
Otomatic opatentował technikę suszenia - Thermo Air Pulse - w hybrydowym czyszczeniu filtrów DPF. Metoda ta wykorzystuje zintensyfikowane impulsy gorącego sprężonego powietrza, aby zapewnić całkowite usunięcie wilgoci podczas fazy suszenia, skutecznie eliminując resztki wody i eliminując ryzyko odparowania brudnej wody płuczącej wewnątrz kanałów filtra DPF. Te wzmocnione impulsy gorącego powietrza różnią się od konwencjonalnych impulsów sprężonego powietrza stosowanych na etapie czyszczenia na mokro, oferując doskonałą wydajność suszenia.

pl_PLPolish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram