Нашият екип

Нашият екип

Управление

Кшищоф Смолец - съсобственик
Специалист по бизнес развитие и изграждане на взаимоотношения с клиенти.
Притежава широк спектър от компетенции, които използва за анализ на пазара, определяне на тенденциите и създаване на стратегии за растеж. Основната му цел е да осигури максимална стойност и полза за клиентите си, като предоставя продукти и услуги, които напълно отговарят на техните нужди. Подходът му се основава на изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите, вслушване в техните нужди и партньорство. В резултат на това той е в състояние да създава персонализирани решения, които допринасят за успеха и растежа на нашите бизнес партньори.

Матеуш Вронка - съсобственик
Специалист по управление на производството и разработване на иновации. Отлично познава производствените процеси, оптимизира операциите и осигурява високо качество на продуктите. Познава съвременните методи на управление и се отличава с умения за планиране, контрол и подобряване на производствените операции. Мотивира екипа за постигане на високи стандарти, насърчава културата на иновации и се фокусира върху непрекъснатото усъвършенстване. Неговите умения за комуникация и сътрудничество допринасят за успешното функциониране на техническия отдел и подпомагат цялата компания в постигането на успех.

Обслужване на клиенти

Екипът ни е твърдо решен да спазва принципите на "честна игра" при всяко взаимодействие с клиентите. Ние твърдо вярваме, че основите на успешното партньорство се коренят в честността, доверието и уважението. Тези ценности ни ръководят в поддържането на най-високи етични стандарти и спазването на установените принципи на работа.

Членовете на нашия екип притежават не само технически опит и междуличностни умения, но и умението да изслушват и да разбират нуждите на нашите клиенти. Ние се застъпваме за подход, основан на партньорството, като се стремим да развиваме дългосрочни бизнес отношения.

bg_BGBulgarian
linkedin Facebook pinterest youtube rss twitter инстаграм фейсбук празнота rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter инстаграм