Работата ви е само да натиснете бутона

Със закупуването на най-модерната машина DPF Platinum (AI) вече можете да осигурите почистване на DPF с едно натискане на бутона.

КАК РАБОТИ:
1. Двустранно почистване: Монтирайте сигурно вашия DPF филтър в кабината на машината, като използвате предоставените адаптери за свързване от двете страни на филтъра.
2. Стартиране с един бутон: Натиснете бутона START, за да стартирате процеса на почистване. DPF Platinum (AI) прави останалото, като автоматично параметризира цикъла на почистване, съобразен с нуждите на вашия филтър.
3. Интелигентна автоматизация: Нашата система, управлявана от изкуствен интелект, не само почиства, но и контролира цялата операция, като при необходимост я регулира за цялостно почистване. Можете да се съсредоточите върху други задачи, знаейки, че вашият DPF е в добри ръце.
4. Оперативен надзор: По време на цикъла на почистване машината интелигентно следи работата си, като при необходимост коригира параметрите за постигане на оптимални резултати.
5. Уведомление за приключване: Ще бъдете уведомени след успешното приключване на почистването.
AI опростява работното ви натоварване:
AI замества задачите на оператора
Технологията с изкуствен интелект поема задачи, които обикновено се изпълняват от оператор.

Той следи работата на машината и интелигентно регулира аспекти като налягането и продължителността на цикъла на почистване. Този подход позволява по-ефективно почистване, без да е необходим постоянен надзор от страна на оператора.
Регулиране на посоката на почистване на филтъра за твърди частици.
Не е необходимо да регулирате ръчно посоката на почистване.

Изкуственият интелект определя и променя посоката на потока за цялостно почистване, като повишава ефективността на процеса.
Избор на настройки за почистване
Ръчният избор на настройките за почистване, като например налягането на сгъстения въздух, дебита на почистващата течност, продължителността на основното измиване и времето за сушене, може да бъде труден и склонен към грешки.
AI оптимизира тези настройки за всеки цикъл на почистване, като осигурява идеален баланс между цялостно почистване и ефективност на времето.
Чрез използването на изкуствен интелект в машината DPF Platinum (AI) можете да се насладите на напълно автоматизиран, интелигентен процес на почистване, който не само спестява време, но и гарантира ниво на прецизност и ефективност, което не може да бъде постигнато при ръчни операции. Приемете бъдещето на поддръжката на DPF с технология, предназначена да поддържа чиста и ефективна работа на вашите дизелови двигатели.
bg_BGBulgarian
linkedin Facebook pinterest youtube rss twitter инстаграм фейсбук празнота rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter инстаграм