Каква криза? Услугите за филтри за твърди частици отбелязаха рекордна година 2023

В година, белязана от икономическа несигурност и спад в автомобилния сектор, услугите по почистване на DPF (филтър за твърди частици) отбелязват безпрецедентен бум. Нарастването на екологичната осведоменост, високите глоби за шофиране без функциониращ DPF филтър и значително подобреният достъп до услуги за почистване в сравнение с преди няколко години, заедно подхранват процъфтяващия пазар. Парадоксално е, че увеличаването на броя на доставчиците на услуги за DPF и медийната реакция срещу дизеловите двигатели стимулират развитието на този сектор.

1. Данните говорят много

Според партньорската зона за почистване на DPF от Otomatic, броят на почистените DPF се е увеличил с 50% на годишна база - от 56 000 през 2022 г. до 84 000 през 2023 г. Този ръст е отразен в посещенията на уебсайта на компанията, които нарастват от 580 000 през 2022 г. до 720 000 през 2023 г., което подчертава нарастващия обществен интерес към услугите за почистване на DPF.

2. Икономическа жизнеспособност и възвръщаемост на инвестициите

Средната пазарна цена на услугите за почистване на DPF улеснява бързата възвръщаемост на инвестициите в специализирано оборудване, обикновено в рамките на 12 до 18 месеца при редовно предоставяне на услуги. Тази икономическа рентабилност е не само изгодна за доставчиците на услуги, но и представлява икономически ефективно решение за собствениците на превозни средства в сравнение с високите разходи за подмяна на DPF.

3. Движещи сили зад скока

Няколко фактора допринасят за растежа на този сектор. На първо място, повишената екологична осведоменост сред широката общественост доведе до проактивен подход към поддръжката на превозните средства, като се акцентира върху минимизирането на въздействието върху околната среда. На второ място, строгите разпоредби и санкциите за неспазване на нормите за емисиите принудиха собствениците на превозни средства да поддържат DPF в оптимално състояние. Наличието на услуги за почистване се подобри значително, което улесни собствениците на дизелови автомобили да намерят надеждни решения. И накрая, медийното внимание към екологичните недостатъци на дизеловите двигатели доведе до увеличаване на търсенето на услуги за почистване на DPF, тъй като собствениците на превозни средства се стремят да намалят тези въздействия и да запазят съответствието с изискванията.

4. Поглед напред

Забележителната година, която преживя индустрията за услуги по почистване на твърди филтри, е доказателство за динамичния характер на пазарните изисквания и способността на предприятията да се адаптират към променящите се екологични и регулаторни условия. Тъй като осведомеността и нормативната уредба продължават да се развиват, се очаква търсенето на такива специализирани услуги да нарасне, което може да доведе до по-нататъшни иновации и разширяване на тази пазарна ниша. Тази тенденция не само подчертава устойчивостта и адаптивността на сектора на автомобилните услуги, но и подчертава нарастващия приоритет на екологичните съображения при поддръжката и експлоатацията на дизеловите превозни средства.

В заключение, докато по-широката автомобилна индустрия е изправена пред редица предизвикателства, пазарът на услуги за почистване на филтри за твърди частици се откроява като лъч на растеж и възможности, задвижван от съвкупност от регулаторни, екологични и икономически фактори.

За автора

Кристофър Смолек - главен изпълнителен директор на OTOMATIC

Експерт в областта на бизнес развитието и изграждането на взаимоотношения с клиенти. От 2018 г. насам той активно участва в популяризирането и актуализирането на машини и методи за почистване на филтри за твърди частици за дизелови двигатели, често известни с абревиатурите: DPF, FAP, GPF.

bg_BGBulgarian
linkedin Facebook pinterest youtube rss twitter инстаграм фейсбук празнота rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter инстаграм