Jaká krize? Služby DPF filtrů zažily rekordní rok 2023

V roce, který byl poznamenán hospodářskou nejistotou a útlumem v automobilovém průmyslu, zažívají služby čištění filtrů pevných částic (DPF) nebývalý rozmach. Zvýšené ekologické povědomí, vysoké pokuty za jízdu bez funkčního DPF a výrazně lepší dostupnost služeb čištění ve srovnání s dobou před několika lety společně podpořily prosperující trh. Nárůst počtu poskytovatelů služeb DPF a mediální odpor proti dieselovým motorům paradoxně pohání tento sektor kupředu.

1. Data mluví jasně

Podle partnerské zóny pro čištění DPF od společnosti Otomatic se počet vyčištěných DPF meziročně zvýší o ohromujících 50% - z 56 000 v roce 2022 na 84 000 v roce 2023. Tento nárůst se odráží i v návštěvnosti webových stránek společnosti, která se zvýšila z 580 000 v roce 2022 na 720 000 v roce 2023, což podtrhuje rostoucí zájem veřejnosti o služby čištění DPF.

2. Ekonomická životaschopnost a návratnost investic

Průměrná tržní cena za služby čištění DPF filtrů umožňuje rychlou návratnost investice do specializovaného zařízení, obvykle do 12 až 18 měsíců při pravidelném poskytování služeb. Tato ekonomická rentabilita je nejen lukrativní pro poskytovatele služeb, ale představuje také nákladově efektivní řešení pro majitele vozidel ve srovnání s vysokými náklady na výměnu DPF.

3. Hnací síly nárůstu

K růstu tohoto odvětví přispívá několik faktorů. Zaprvé, zvýšené povědomí široké veřejnosti o životním prostředí vedlo k aktivnímu přístupu k údržbě vozidel s důrazem na minimalizaci dopadu na životní prostředí. Za druhé, přísné předpisy a sankce za nedodržování emisních předpisů donutily majitele vozidel udržovat DPF v optimálním stavu. Výrazně se zlepšila dostupnost služeb čištění, což majitelům vozidel s dieselovými motory usnadnilo hledání spolehlivých řešení. V neposlední řadě se v důsledku pozornosti médií věnované ekologickým nevýhodám dieselových motorů zvýšila poptávka po službách čištění DPF, protože majitelé vozidel se snaží tyto dopady zmírnit a zůstat v souladu s předpisy.

4. Pohled dopředu

Pozoruhodný rok, který zažilo odvětví služeb čištění DPF filtrů, svědčí o dynamické povaze požadavků trhu a schopnosti podniků přizpůsobit se měnícím se podmínkám v oblasti životního prostředí a právních předpisů. S dalším vývojem povědomí a předpisů se očekává, že poptávka po těchto specializovaných službách poroste, což může vést k dalším inovacím a expanzi v této tržní mezeře. Tento trend nejen zdůrazňuje odolnost a přizpůsobivost odvětví automobilových služeb, ale také podtrhuje rostoucí prioritu ekologických hledisek při údržbě a provozu vozidel s dieselovými motory.

Závěrem lze říci, že zatímco širší automobilový průmysl čelí řadě výzev, trh se službami čištění DPF filtrů vyniká jako maják růstu a příležitostí, který je poháněn souběhem regulačních, environmentálních a ekonomických faktorů.

O autorovi

Christopher Smolec - generální ředitel společnosti OTOMATIC

Odborník na rozvoj podnikání a budování vztahů se zákazníky. Od roku 2018 se aktivně podílí na propagaci a aktualizaci strojů a metod pro čištění filtrů pevných částic, často známých pod zkratkami: DPF, FAP, GPF.

cs_CZCzech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram