Aká kríza? Služby DPF filtrov zažili rekordný rok 2023

V roku, ktorý bol poznačený hospodárskou neistotou a poklesom v automobilovom sektore, zaznamenali služby čistenia filtrov pevných častíc (DPF) nebývalý rozmach. Nárast ekologického povedomia, vysoké pokuty za jazdu bez funkčného DPF a výrazne lepší prístup k čistiacim službám v porovnaní s obdobím pred niekoľkými rokmi spoločne podporili prosperujúci trh. Paradoxne, nárast počtu poskytovateľov služieb DPF a mediálny odpor voči dieselovým motorom poháňajú tento sektor vpred.

1. Údaje hovoria jasnou rečou

Podľa partnerskej zóny pre čistenie DPF od spoločnosti Otomatic sa počet vyčistených DPF medziročne zvýšil o ohromujúcich 50% - z 56 000 v roku 2022 na 84 000 v roku 2023. Tento nárast sa odráža aj v návštevnosti webových stránok spoločnosti, ktorá sa zvýšila z 580 000 v roku 2022 na 720 000 v roku 2023, čo podčiarkuje rastúci záujem verejnosti o služby čistenia DPF.

2. Ekonomická životaschopnosť a návratnosť investícií

Priemerná trhová cena služieb čistenia DPF filtrov umožňuje rýchlu návratnosť investícií do špecializovaného zariadenia, zvyčajne do 12 až 18 mesiacov pri pravidelnom poskytovaní služieb. Táto ekonomická životaschopnosť je lukratívna nielen pre poskytovateľov služieb, ale predstavuje aj nákladovo efektívne riešenie pre majiteľov vozidiel v porovnaní s vysokými nákladmi na výmenu DPF.

3. Hnacie sily nárastu

K rastu tohto sektora prispieva niekoľko faktorov. Po prvé, zvýšené environmentálne povedomie širokej verejnosti viedlo k aktívnemu prístupu k údržbe vozidiel s dôrazom na minimalizáciu vplyvu na životné prostredie. Po druhé, prísne predpisy a pokuty za nedodržiavanie emisných predpisov prinútili majiteľov vozidiel udržiavať DPF v optimálnom stave. Dostupnosť služieb čistenia sa výrazne zlepšila, čo majiteľom vozidiel s naftovým motorom uľahčilo hľadanie spoľahlivých riešení. Napokon, pozornosť médií venovaná environmentálnym nevýhodám dieselových motorov zaznamenala nárast dopytu po službách čistenia DPF, keďže majitelia vozidiel sa snažia zmierniť tieto vplyvy a zachovať si súlad s predpismi.

4. Pohľad do budúcnosti

Pozoruhodný rok, ktorý zažilo odvetvie služieb čistenia DPF filtrov, svedčí o dynamickej povahe požiadaviek trhu a schopnosti podnikov prispôsobiť sa meniacemu sa environmentálnemu a regulačnému prostrediu. Keďže povedomie a predpisy sa naďalej vyvíjajú, očakáva sa, že dopyt po takýchto špecializovaných službách bude rásť, čo môže viesť k ďalším inováciám a expanzii v tejto medzere na trhu. Tento trend nielenže poukazuje na odolnosť a prispôsobivosť sektora automobilových služieb, ale zdôrazňuje aj rastúcu prioritu ekologických hľadísk pri údržbe a prevádzke vozidiel s naftovým motorom.

Záverom možno konštatovať, že zatiaľ čo širší automobilový priemysel čelí mnohým výzvam, trh so službami čistenia DPF filtrov sa vyznačuje rastom a príležitosťami, ktoré sú spôsobené súhrou regulačných, environmentálnych a hospodárskych faktorov.

O autorovi

Christopher Smolec - generálny riaditeľ spoločnosti OTOMATIC

Odborník na rozvoj podnikania a budovanie vzťahov so zákazníkmi. Od roku 2018 sa aktívne podieľa na propagácii a aktualizácii strojov a metód na čistenie filtrov pevných častíc, často známych pod skratkami: DPF, FAP, GPF.

sk_SKSlovak
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram