Usuwanie zużytych chemikaliów

Wiele małych firm wytwarza niebezpieczne odpady. Ważne jest, aby pozbywać się produktów ubocznych czyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Płyn czyszczący stosowany w urządzeniu Otomatic DPF ActiveMatic jest alkalicznym roztworem czyszczącym.

Lokalne przepisy regulują sposób utylizacji odpadów niebezpiecznych. Jeśli na danym obszarze nie jest dozwolone usuwanie roztworów alkalicznych do kanalizacji, należy zatrudnić profesjonalną firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

Urządzenia Otomatic DPF używają wkładów filtrujących do płynu czyszczącego, więc jego wymiana jest rzadka, zwykle tylko 2-3 razy w roku.

Twoja firma prawdopodobnie zostanie sklasyfikowana jako wytwórca małych ilości odpadów (SQG), co oznacza, że wytwarza od 100 do 1000 kg odpadów niebezpiecznych.

Zawsze należy skonsultować się z lokalnymi lub stanowymi agencjami ochrony środowiska w sprawie prawidłowego usuwania tych odpadów.
Zbiornik na wodę
Zużyty płyn do płukania i czyszczenia
pl_PLPolish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram