Έρευνα & Ανάπτυξη

Το 2021 το Otomatic DPF Platinum, που παρουσιάζει την πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία DPF, εξασφάλισε την εντυπωσιακή δεύτερη θέση μεταξύ περισσότερων από 700 διαγωνιζομένων σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η PARP. Αυτός ο διακεκριμένος διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στη χρηματοδότηση της υλοποίησης πρωτοποριακών προϊόντων και διαδικασιών που προκύπτουν από προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του μηχανήματος DPF Platinum στην υβριδική τεχνολογία αποτελεί απόδειξη των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης της Otomatic, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Lukasiewicz και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη συνέργεια μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής, που οδηγεί σε σημαντικές προόδους στην τεχνολογία.

Αποτελεί σήμα κατατεθέν της δέσμευσης της Otomatic να διευρύνει τα όρια της τεχνολογίας και να συμβάλλει στον κλάδο με λύσεις αιχμής.
Παρουσίαση ενός πρωτοποριακού μηχανήματος υβριδικής τεχνολογίας DPF για αποτελεσματικό καθαρισμό φίλτρων σωματιδίων.
Στόχος του έργου:
Ο πρωταρχικός στόχος του έργου αυτού είναι να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των εκτεταμένων δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Otomatic. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εισαγωγή ενός καινοτόμου μηχανήματος σχεδιασμένου για τον καθαρισμό φίλτρων σωματιδίων ντίζελ (DPF), γνωστού ως DPF Platinum.

Δικαιούχος:
Ο δικαιούχος του έργου, η Otomatic, είναι έτοιμος να επωφεληθεί σημαντικά από την πρωτοβουλία αυτή. Με την ενσωμάτωση αυτής της καινοτόμου λύσης καθαρισμού DPF στις προσφορές της, η Otomatic στοχεύει να θέσει νέα πρότυπα στους τομείς της συντήρησης αυτοκινήτων και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Αυτή η στρατηγική κίνηση όχι μόνο ενισχύει τη θέση της Otomatic στην αγορά, αλλά υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευσή της να υιοθετεί και να εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής για τη βελτίωση της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος.
elGreek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram