Forskning och utveckling

År 2021 säkrade Otomatic DPF Platinum, som visar upp banbrytande DPF-hybridteknik, en imponerande andraplats bland över 700 tävlande i en tävling som anordnades av PARP. Denna prestigefyllda tävling är avsedd att finansiera förverkligandet av banbrytande produkter och processer som kommer från forsknings- och utvecklingsinsatser.

DPF Platinum-maskinens innovativa design inom hybridteknik är ett bevis på Otomatics forsknings- och utvecklingsinsatser, som genomförts i samarbete med Lukasiewicz-institutet och Silesian University of Technology. Detta samarbete belyser synergin mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning, vilket leder till betydande tekniska framsteg.

Det är ett kännetecken för Otomatics engagemang för att tänja på teknikens gränser och bidra till branschen med banbrytande lösningar.
Lansering av en banbrytande maskin med DPF-hybridteknik för effektiv rengöring av partikelfilter.
Projektets mål:
Det primära målet med detta projekt är att utnyttja resultaten av omfattande forsknings- och utvecklingsaktiviteter (FoU) för att förbättra och diversifiera Otomatics produktportfölj. Detta mål kommer att uppnås genom att introducera en innovativ maskin för rengöring av dieselpartikelfilter (DPF), kallad DPF Platinum.

Förmånstagare:
Projektets mottagare, Otomatic, kommer att dra stor nytta av detta initiativ. Genom att införliva denna innovativa DPF-rengöringslösning i sina erbjudanden vill Otomatic sätta en ny standard inom sektorerna för fordonsunderhåll och miljömässig hållbarhet. Detta strategiska steg stärker inte bara Otomatics position på marknaden utan understryker också deras åtagande att anta och implementera banbrytande teknik för att förbättra industrin och miljön.
sv_SESwedish
LinkedIn Facebook intresse Youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank intresse Youtube Twitter Instagram