Výzkum a vývoj

V roce 2021 získal Otomatic DPF Platinum, představující průkopnickou technologii DPF-hybrid, působivé druhé místo mezi více než 700 uchazeči v soutěži pořádané společností PARP. Tato prestižní soutěž je věnována financování realizace převratných produktů a procesů, které vzešly z výzkumných a vývojových snah.

Inovativní konstrukce stroje DPF Platinum v hybridní technologii je důkazem výzkumného a vývojového úsilí společnosti Otomatic, které bylo realizováno ve spolupráci s Lukasiewiczovým institutem a Slezskou technickou univerzitou. Tato spolupráce podtrhuje synergii mezi akademickým výzkumem a praktickým využitím, která vede k významnému technologickému pokroku.

Svědčí to o odhodlání společnosti Otomatic posouvat hranice technologií a přispívat k rozvoji odvětví špičkovými řešeními.
Uvedení průlomového stroje s hybridní technologií DPF pro účinné čištění filtru pevných částic.
Cíl projektu:
Hlavním cílem tohoto projektu je využít výsledky rozsáhlých výzkumných a vývojových činností (VaV) k rozšíření a diverzifikaci produktového portfolia společnosti Otomatic. Tohoto cíle bude dosaženo uvedením inovativního stroje určeného k čištění filtrů pevných částic (DPF), známého jako DPF Platinum.

Příjemce:
Příjemce projektu, společnost Otomatic, je připraven z této iniciativy významně těžit. Zařazením tohoto inovativního řešení čištění DPF do své nabídky chce společnost Otomatic stanovit nový standard v oblasti údržby automobilů a ekologické udržitelnosti. Tento strategický krok nejen posiluje pozici společnosti Otomatic na trhu, ale také podtrhuje její závazek přijímat a zavádět nejmodernější technologie pro zlepšení průmyslu a životního prostředí.
cs_CZCzech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram