Forskning og utvikling

I 2021 sikret Otomatic DPF Platinum, som viser banebrytende DPF-hybridteknologi, en imponerende andreplass blant over 700 deltakere i en konkurranse arrangert av PARP. Denne prestisjetunge konkurransen er dedikert til å finansiere realiseringen av banebrytende produkter og prosesser som springer ut av forsknings- og utviklingsarbeid.

DPF Platinum-maskinens innovative design innen hybridteknologi er et bevis på Otomatics forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med Lukasiewicz-instituttet og Silesian University of Technology. Dette samarbeidet fremhever synergien mellom akademisk forskning og praktisk anvendelse, noe som fører til betydelige teknologiske fremskritt.

Det er et kjennetegn på Otomatics engasjement for å flytte grensene for teknologi og bidra til bransjen med banebrytende løsninger.
Lansering av en banebrytende maskin med DPF-hybridteknologi for effektiv rengjøring av partikkelfiltre.
Prosjektets mål:
Hovedmålet med dette prosjektet er å utnytte resultatene av omfattende forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU) for å forbedre og diversifisere Otomatics produktportefølje. Dette målet skal nås ved å introdusere en innovativ maskin for rengjøring av dieselpartikkelfiltre (DPF), kjent som DPF Platinum.

Mottaker:
Mottakeren av prosjektet, Otomatic, kommer til å dra stor nytte av dette initiativet. Ved å innlemme denne innovative DPF-renseløsningen i sitt tilbud tar Otomatic sikte på å sette en ny standard innen bilvedlikehold og miljømessig bærekraft. Dette strategiske grepet styrker ikke bare Otomatics posisjon i markedet, men understreker også selskapets forpliktelse til å ta i bruk og implementere banebrytende teknologi til beste for bransjen og miljøet.
nb_NONorwegian
linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram