Panaudotų cheminių medžiagų šalinimas

Daugelyje mažųjų įmonių susidaro pavojingų atliekų. Svarbu šalinti valymo šalutinius produktus laikantis vietos taisyklių.

"Otomatic DPF ActiveMatic" įrenginyje naudojamas valymo skystis yra šarminis valymo tirpalas.

Vietos įstatymai reglamentuoja, kaip šalinti pavojingas atliekas. Jei jūsų vietovėje neleidžiama šalinti šarminių tirpalų į kanalizaciją, samdykite profesionalų atliekų tvarkytoją.

"Otomatic" DPF įrenginiuose valymo skysčiui naudojamos filtravimo kasetės, todėl jis keičiamas retai, paprastai tik 2-3 kartus per metus.

Tikėtina, kad jūsų įmonė priskiriama mažų kiekių generatorių kategorijai, t. y. joje susidaro nuo 100 iki 1000 kg pavojingų atliekų.

Visada būtinai pasikonsultuokite su vietos ar valstybinėmis aplinkosaugos agentūromis, kaip tinkamai šalinti šias atliekas.
Vandens rezervuaras
Naudotas praplovimo ir valymo skystis
lt_LTLithuanian
linkedin facebook pinterest youtube rss Twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter instagram