Avfallshåndtering av brukte kjemikalier

Mange små bedrifter produserer farlig avfall. Det er viktig å avhende biprodukter fra rengjøringen i henhold til lokale regler.

Rengjøringsvæsken som brukes i Otomatic DPF ActiveMatic-maskinen er en alkalisk rengjøringsløsning.

Lokale lover regulerer hvordan farlig avfall skal avhendes. Hvis det ikke er tillatt å kaste alkaliske løsninger i kloakken der du bor, bør du engasjere en profesjonell avfallshåndterer.

Otomatic DPF-maskinene bruker filtreringspatroner til rensevæsken, så den skiftes sjelden, vanligvis bare 2-3 ganger i året.

Det er sannsynlig at virksomheten din er klassifisert som en produsent av små mengder (SQG), noe som betyr at den produserer mellom 100 og 1 000 kg farlig avfall.

Rådfør deg alltid med lokale eller statlige miljømyndigheter om hvordan du skal kaste dette avfallet på riktig måte.
Vanntank
Brukt spyle- og rengjøringsvæske
nb_NONorwegian
linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram