Likvidace použitých chemických látek

Mnoho malých podniků produkuje nebezpečný odpad. Je důležité likvidovat vedlejší čisticí produkty podle místních předpisů.

Čisticí kapalina používaná v zařízení Otomatic DPF ActiveMatic je alkalický čisticí roztok.

Místní zákony upravují způsob likvidace nebezpečných odpadů. Pokud vaše oblast nepovoluje likvidaci alkalických roztoků v kanalizaci, najměte si profesionálního zpracovatele odpadu.

Zařízení Otomatic DPF používají pro čisticí kapalinu filtrační patrony, takže její výměna je vzácná, obvykle jen 2-3krát ročně.

Váš podnik bude pravděpodobně klasifikován jako malý producent (SQG), což znamená, že produkuje 100 až 1 000 kg nebezpečného odpadu.

Vždy se poraďte s místními nebo státními orgány pro ochranu životního prostředí, jak správně likvidovat tento odpad.
Nádrž na vodu
Použitá proplachovací a čisticí kapalina
cs_CZCzech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram