Likvidácia použitých chemikálií

Mnohé malé podniky produkujú nebezpečný odpad. Je dôležité likvidovať vedľajšie produkty čistenia podľa miestnych predpisov.

Čistiaca kvapalina používaná v zariadení Otomatic DPF ActiveMatic je alkalický čistiaci roztok.

Miestne zákony upravujú spôsob likvidácie nebezpečného odpadu. Ak vaša oblasť nepovoľuje likvidáciu alkalických roztokov v kanalizácii, najmite si profesionálnu firmu na spracovanie odpadu.

Zariadenia Otomatic DPF používajú filtračné kazety na čistiacu kvapalinu, takže jej výmena je zriedkavá, zvyčajne len 2-3 krát ročne.

Váš podnik je pravdepodobne klasifikovaný ako maloproducent (SQG), čo znamená, že produkuje od 100 do 1 000 kg nebezpečného odpadu.

Vždy sa poraďte s miestnymi alebo štátnymi environmentálnymi agentúrami o tom, ako tento odpad správne zlikvidovať.
Nádrž na vodu
Použitá preplachovacia a čistiaca kvapalina
sk_SKSlovak
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram