Изследване и развитие

През 2021 г. Otomatic DPF Platinum, представящ новаторска хибридна технология с DPF, зае впечатляващото второ място сред над 700 претенденти в конкурс, организиран от PARP. Този престижен конкурс е посветен на финансирането на реализацията на новаторски продукти и процеси, които възникват в резултат на изследователски и развойни дейности.

Иновативният дизайн на машината DPF Platinum в областта на хибридната технология е доказателство за усилията на Otomatic в областта на научноизследователската и развойната дейност, предприети в сътрудничество с Института Лукашевич и Силезийския технологичен университет. Това сътрудничество подчертава синергията между академичните изследвания и практическото приложение, което води до значителен напредък в технологиите.

Той е отличителен белег за ангажимента на Otomatic да разширява границите на технологиите и да допринася за развитието на индустрията с най-съвременни решения.
Пускане на пазара на новаторска машина с хибридна технология на DPF за ефективно почистване на филтъра за твърди частици.
Цел на проекта:
Основната цел на този проект е да се използват резултатите от обширните дейности по научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за подобряване и разнообразяване на продуктовото портфолио на Otomatic. Тази цел ще бъде постигната чрез въвеждането на иновативна машина, предназначена за почистване на филтри за твърди частици за дизелови двигатели (DPF), известна като DPF Platinum.

Бенефициент:
Бенефициентът на проекта, Otomatic, е готов да извлече значителни ползи от тази инициатива. С включването на това иновативно решение за почистване на DPF в своите предложения Otomatic цели да постави нов стандарт в секторите на автомобилната поддръжка и екологичната устойчивост. Този стратегически ход не само укрепва позициите на Otomatic на пазара, но и подчертава ангажимента на компанията да приема и внедрява най-съвременни технологии за подобряване на индустрията и околната среда.
bg_BGBulgarian
linkedin Facebook pinterest youtube rss twitter инстаграм фейсбук празнота rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter инстаграм