Proces čištění využívá sílu turbulentního proudění vody a stlačeného vzduchu z kompresoru.. Čisticí roztok na bázi vody je protlačován filtračními kanálky vnějším tlakem, který musí být dostatečně silný, aby překonal případný odpor v těchto kanálech. Při turbulentním proudění se proudy kapaliny mísí a vytvářejí víry, které se snadno dostanou k pevným částicím uvízlým v drobných pórech kanálků filtru a vyčistí je.

Metoda čištění je vysoce účinná, pokud se používá s DPF Active Matic detergent, který snižuje povrchové napětí vody. Díky tomu se molekuly čisticího prostředku snáze přichytí na částice nečistot a účinněji je odstraní z čištěného povrchu.

Konstrukce DPF filtru způsobuje, že čisticí roztok proudí vysokou rychlostí a velkou silou, což vytváří tzv. vysoké smykové napětí. To je klíčem k rozbíjení a odstraňování usazenin ve filtračních kanálech.

Kromě toho specifická viskozita detergentu zvyšuje odpor při proudění a působí podobně jako tření při pohybu molekul vody. Tím se zvyšuje čisticí účinek.

Tento přístup zajišťuje důkladné odstranění všech typů sazí a popela, od povrchových vrstev až po hluboko uložené usazeniny.

Výhody:

- Kompletní čisticí systém v jednom stroji
- Snadno odstraňuje popel i saze
- Není potřeba tepelná pec
- Žádné znečištění vzduchu v dílně částicemi
cs_CZCzech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram