Nejčastější otázky

Kapitola I - Typy strojů DPF / Technologie / Výběr stroje DPF

Stroje DPF Otomatic vynikají třístupňovou hybridní metodou čištění ve srovnání s jednostupňovými metodami používanými konkurencí. Tento pokročilý přístup kombinuje mokré i suché techniky čištění a v roce 2024 byl dále vylepšen algoritmem umělé inteligence pro dosažení vyšší účinnosti čištění.

Ano, stroje Otomatic DPF jsou určeny pro celosvětové použití a jsou úspěšně nasazovány na všech kontinentech včetně Evropy, Severní Ameriky a Austrálie. Tyto stroje, které zahrnují jak pneumatickou metodu oblíbenou v USA, tak evropskou hydrodynamickou metodu, nabízejí díky rozsáhlé nabídce připojovacích adaptérů všestrannou přizpůsobivost různým typům a tvarům filtrů DPF ve vozidlech po celém světě.

Ano, společnost Otomatic nabízí přímý prodej po celém světě a stroje lze zakoupit také prostřednictvím obchodních zástupců spolupracujících se společností Otomatic. Společnost neustále rozšiřuje svou celosvětovou síť obchodních zástupců, aby usnadnila přístup ke svým výrobkům.

Každý model stroje Otomatic je plně vybaven všemi potřebnými čisticími funkcemi pro čištění DPF. Při nákupu stroje obdrží naši zákazníci kompletní startovací balíček, který jim zajistí, že budou mít vše potřebné k okamžitému zahájení čištění DPF.

Investice do dalších funkcí od společnosti Otomatic může zvýšit použitelnost stroje, zkrátit pracovní dobu obsluhy, eliminovat manuální práci a zlepšit pracovní podmínky. Tato vylepšení jsou určena k další optimalizaci procesu čištění.

Ano. Společnost Otomatic nabízí celou řadu strojů, od cenově dostupných modelů za 16 500 EUR až po pokročilé stroje s umělou inteligencí za 46 000 EUR, které vyhovují různým finančním možnostem.

Společnost Otomatic připravila obsáhlého průvodce "Než si koupíte stroj s DPF", který je k dispozici v několika jazycích na našich domovských stránkách, aby zákazníkům pomohl při informovaném výběru na základě jejich specifických potřeb.

Turecké stroje na čištění DPF často nedisponují pokročilou technologií čištění DPF, lze je považovat za jednoduché tlakové myčky, které nezohledňují jedinečné požadavky DPF, což vede k nedostatečnému čištění a filtraci.

V systému s uzavřeným okruhem DPF je zásadní správná filtrace, protože čisticí kapalina se používá opakovaně. Otomatic poskytuje vynikající filtraci, která zabraňuje pohybu monolitu v tělese DPF.

Otomatic používá speciální filtrační kazety určené pro filtry DPF, které účinně odstraňují nečistoty, jako jsou saze, popel a oleje, na rozdíl od obecných filtrů používaných konkurencí.

Konkurenti se často uchylují k obecným řešením, jako jsou sáčkové filtry, svíčkové filtry nebo vzduchové filtry pro nákladní automobily, což svědčí o nedostatku odborných znalostí a snižuje účinnost čištění.

Hydrodynamická metoda mokrého čištění je vysoce ceněna pro svou účinnost, která předčí pneumatické ofukování, ultrazvukové mytí a tepelné metody čištění.

Ano, hybridní přístup společnosti Otomatic kombinuje hydrodynamické a pneumatické metody a nabízí komplexní řešení čištění, protože zajišťuje odstranění všech zbytků, včetně zbytků po odpařování vody.

Automatizace s umělou inteligencí minimalizuje zapojení obsluhy výběrem a nastavením parametrů čištění v reálném čase, což zjednodušuje proces na pouhou instalaci DPF a stisknutí tlačítka start, a zvyšuje tak účinnost a přesnost.

Kapitola II - Provoz stroje s DPF filtrem / technické otázky

Pro stroje Otomatic DPF, které nejsou vybaveny AI, nabízí Otomatic intuitivní dotykový ovládací panel, který umožňuje nastavit jednotlivé čisticí programy a upravit je podle potřeby. Obsluha musí nainstalovat DPF v kabině stroje, vybrat požadovaný program prostřednictvím dotykové obrazovky a stisknout tlačítko Start. Stroje vybavené umělou inteligencí tento proces automatizují a vyžadují pouze instalaci DPF a stisknutí tlačítka start, přičemž umělá inteligence upravuje parametry čištění pro dosažení optimálních výsledků.

Pravidelná údržba zařízení Otomatic DPF zahrnuje kontrolu a výměnu filtračních kazet podle potřeby, zajištění správné hladiny a čistoty čisticí kapaliny a celkovou kontrolu opotřebení součástí zařízení. Podrobné plány a postupy údržby jsou uvedeny v uživatelské příručce stroje.

U strojů Otomatic DPF, které nejsou vybaveny AI, může obsluha manuálně nastavit parametry čištění prostřednictvím intuitivního panelu s dotykovou obrazovkou a nastavit jednotlivé programy podle potřeby. U strojů vybavených AI je sice AI navržena tak, aby automaticky vybírala a nastavovala parametry čištění pro optimální čištění, ale pokročilí uživatelé mají možnost v případě potřeby tato nastavení ručně zrušit. Při ručním nastavování se doporučuje opatrnost, aby nedošlo ke snížení účinnosti čištění.

Algoritmus umělé inteligence ve strojích Otomatic analyzuje stav DPF filtru a úroveň jeho znečištění a poté zvolí nejúčinnější čisticí cyklus. Průběžně sleduje proces čištění a v reálném čase upravuje parametry, jako je tlak a teplota kapaliny, aby zajistil důkladné a účinné čištění.

Stroje Otomatic DPF jsou vybaveny několika bezpečnostními prvky, včetně tlačítek nouzového zastavení, automatického vypnutí v případě poruchy systému a ochranných opatření proti přetlaku a přehřátí. Tyto funkce zajišťují bezpečnost obsluhy a integritu stroje a DPF filtru během procesu čištění.

Třístupňová hybridní technologie čištění filtrů DPF zahrnuje v prvním kroku pneumatické čištění, při němž se k vyfoukání uvolněných sazí a popela používá stlačený vzduch. Druhý krok, hydrodynamické čištění, využívá vysokotlakou vodu k odstranění přetrvávajících částic. V posledním kroku, tepelném čištění, se k čištění filtru používají pulzy horkého stlačeného vzduchu. Tato metoda zabraňuje odpařování znečištěné oplachové vody uvnitř kanálků DPF, čímž je zajištěno komplexní vyčištění filtru a obnovení jeho optimální funkce.

Zařízení Otomatic jsou určena k odstraňování široké škály nečistot z DPF filtrů, včetně sazí, popela a zbytků oleje. Kombinace mokrých a suchých metod čištění spolu s přesnými parametry řízenými umělou inteligencí umožňuje účinné odstranění i těch nejodolnějších usazenin.

Stroje Otomatic jsou univerzální a mohou čistit většinu typů a velikostí DPF filtrů. Extrémně velké nebo unikátně tvarované DPF filtry však mohou vyžadovat speciální manipulaci nebo adaptéry.

Typický cyklus čištění ve stroji Otomatic se liší v závislosti na úrovni znečištění a konkrétním modelu DPF, ale obecně se pohybuje od 30 minut do několika hodin. Umělá inteligence nebo manuální nastavení stroje optimalizují dobu cyklu, aby bylo zajištěno účinné čištění bez zbytečných prodlev.

Ano, stroje Otomatic jsou schopny generovat podrobné zprávy o procesu čištění, včetně úrovně znečištění před čištěním a po něm, použitých parametrů čištění a celkové účinnosti čištění. Tyto zprávy lze použít pro účely zajištění kvality a shody s předpisy.

Ne, současné čištění a sušení v jedné kabině není u strojů Otomatic možné. Technologie a proces, které společnost Otomatic používá, jsou založeny na odlišných fázích, aby se maximalizovala účinnost každého kroku. Tento postupný přístup zajišťuje, že každý filtr projde důkladným čištěním a následným řádným sušením, čímž se předchází komplikacím, které by mohly přinést souběžné procesy.

Proces sušení probíhá při stálé teplotě 130 stupňů Celsia. Doba sušení závisí především na velikosti a typu DPF filtru, přičemž filtry z osobních vozidel obvykle potřebují méně času než filtry z užitkových vozidel. I když je proces optimalizován z hlediska účinnosti, lze dobu sušení dále zkrátit předběžným odčerpáním přebytečné vody a použitím stlačeného vzduchu, zejména u větších nebo více nasáklých filtrů.

Proplachovací voda by se měla vyměňovat nejméně jednou za čtvrt roku, avšak tato frekvence se může zvýšit v závislosti na používání stroje a na úrovni odstraňovaných nečistot. Pravidelná výměna zajistí, že čisticí roztok zůstane účinný.

Filtrační kazety by se měly vyměnit přibližně po vyčištění 50 filtrů DPF. Jedná se však o obecný pokyn a skutečná frekvence se může lišit v závislosti na množství a typu odstraněných nečistot. Provozovatelé by měli sledovat výkonnost kazet a vyměňovat je podle potřeby, aby byla zachována účinnost čištění.

Provozovatelé mohou zjistit potřebu výměny kazety na základě zvýšených hodnot diferenčního tlaku, které indikují, že se kazety blíží ke své kapacitě nebo že ji již dosáhly. Pravidelné monitorování pomáhá zajistit, aby proces čištění zůstal účinný a aby stroj pracoval v optimálním rozsahu výkonu.

Prakticky všechny filtry DPF jsou vhodné k čištění, pokud nedošlo k jejich mechanickému poškození. Filtry s neporušenými keramickými jádry, které nebyly poškozeny prasklinami nebo jiným fyzickým poškozením, lze účinně vyčistit. Před čištěním je nezbytné každý filtr posoudit, aby bylo zajištěno, že je vhodný pro obnovu.

Techniky instalace se liší podle modelu stroje, ale obecně zahrnují bezpečné metody upevnění, které se přizpůsobují různým tvarům a velikostem DPF. U strojů s umělou inteligencí zahrnuje instalace filtrů DPF v kabině současné připevnění připojovacích adaptérů na obě strany filtru DPF.

Pro filtry pevných částic z užitkových vozidel používá společnost Otomatic specializovaný komorový adaptér pro nákladní automobily, který je navržen tak, aby zvládl filtry pevných částic velkých rozměrů a různých tvarů.

Katalyzátory se instalují jednoduchými metodami, které mohou zahrnovat použití pryžových kuželových adaptérů pro zajištění těsného uchycení. U větších nebo těžších konvertorů se doporučuje mechanická pomoc, například vykládací vozík, který usnadní manipulaci a instalaci.

Ano, k zásobování stroje dostatečným množstvím stlačeného vzduchu je nutný externí vzduchový kompresor. Doporučuje se kompresor s minimální velikostí nádrže 200 litrů, aby byl zajištěn dostatečný průtok vzduchu pro procesy čištění a sušení.

Pára vznikající při čištění je odváděna ventilačním systémem, který může zahrnovat odtahový ventilátor a vnější ventilaci. Tento systém zajišťuje účinné odvádění páry z kabiny a udržuje suché a bezpečné provozní prostředí.

Společnost Otomatic se snaží ke každému stroji dodávat komplexní sadu připojovacích adaptérů, které pokrývají širokou škálu typů a velikostí DPF. Tato komplexnost podporuje čištění různých modelů filtrů, přičemž průběžné aktualizace a doplňky odrážejí nový vývoj na trhu.

Integrované senzory stroje, včetně měření protitlaku, poskytují zpětnou vazbu o účinnosti čištění v reálném čase. Úspěšné snížení protitlaku na přijatelnou úroveň znamená, že je filtr důkladně vyčištěn a připraven k opětovné instalaci.

Úplné vysušení je zásadní, aby se zajistilo, že nezůstane žádná vlhkost, která by mohla vést k ulpívání sazí a popela nebo k jiným problémům, až bude filtr opět v provozu. Správné vysušení potvrzuje dokončení procesu čištění a připravenost DPF filtru k provozu.

Nekontrolované použití nadměrného tlaku proplachovací kapaliny a vzduchových pulzů může poškodit keramické jádro. Stroje Otomatic jsou vybaveny měniči s regulací průtoku a bezpečnostními ventily, které takovému poškození zabraňují.

Kapitola III - Servis a záruka

Ano, společnost Otomatic navrhuje své stroje s DPF filtrem s ohledem na uživatelsky přívětivou údržbu. Většinu běžné údržby a některé drobné opravy může obsluha stroje provádět samostatně. Společnost Otomatic poskytuje podrobné příručky a online zdroje, které uživatele těmito procesy provedou, a zajistí tak, že údržba stroje bude jednoduchá a zvládnutelná.

Společnost Otomatic zajišťuje, že všechny potřebné díly pro údržbu a opravy vašeho stroje s DPF filtrem jsou snadno dostupné. Tento závazek dodávat originální a kompatibilní díly pomáhá udržovat výkon a dlouhou životnost stroje. Provozovatelé si mohou tyto díly objednat přímo u společnosti Otomatic nebo prostřednictvím autorizovaných prodejců, čímž je zajištěno, že pro údržbu a opravy budou použity pouze kvalitní komponenty.

Pokud váš stroj Otomatic DPF vyžaduje servis nad rámec základní údržby, Otomatic spolupracuje se sítí servisních zástupců v různých regionech. Chcete-li iniciovat servisní požadavek, obraťte se na oddělení zákaznického servisu společnosti Otomatic s podrobným popisem problému. Pracovníci vás navedou na nejbližšího servisního agenta, který může zajistit profesionální opravu, čímž zajistí, že se vaším strojem budou zabývat odborníci obeznámení s technologií Otomatic.

Standardní záruka poskytovaná na stroje Otomatic DPF se vztahuje na všechny výrobní vady a provozní poruchy, které se vyskytnou za běžných podmínek používání, po dobu 1 roku od data nákupu. Tato záruka zahrnuje díly a práci při opravách prováděných autorizovanými servisními pracovníky.

Specializovaný tým zákaznické podpory společnosti Otomatic je vám k dispozici, aby vám pomohl s jakýmikoli technickými dotazy nebo problémy, které se mohou vyskytnout s vaším strojem DPF. Podpora je dostupná prostřednictvím několika kanálů, včetně telefonu, e-mailu a v některých případech i chatu na jejich webových stránkách. Tento tým je vybaven tak, aby vám mohl nabídnout rady pro řešení problémů, tipy pro údržbu a obecné pokyny, které vám zajistí, že budete mít ze svého stroje Otomatic co největší užitek.

Po skončení standardní záruční doby společnost Otomatic nadále nabízí podporu a servisní služby prostřednictvím své servisní sítě. Za díly a služby poskytnuté po skončení záruční doby se sice platí poplatky, ale závazek společnosti Otomatic ke spokojenosti zákazníků vám zaručuje přístup k odborné podpoře a originálním dílům, abyste udrželi svůj stroj v optimálním stavu.

Společnost Otomatic upřednostňuje dostupnost náhradních dílů, aby minimalizovala případné prostoje vašeho stroje s DPF. Originální díly jsou dostupné prostřednictvím přímých objednávek od společnosti Otomatic nebo autorizovaných prodejců, což zajišťuje, že můžete rychle získat potřebné komponenty pro údržbu nebo opravy.

Stroje Otomatic DPF jsou navrženy tak, aby se snadno nastavovaly a nebylo nutné provádět odbornou instalaci na místě. Počáteční postupy nastavení, jako je naplnění nádrže na vodu, přidání čisticího prostředku a připojení k napájení, jsou dostatečně jednoduché, aby je mohl provést uživatel. Společnost Otomatic poskytuje online školení, která nové majitele seznámí s obsluhou strojů, a zajistí tak jejich bezproblémový start.

Přestože hlavním jazykem servisní podpory je polština a angličtina, společnost Otomatic využívá moderní komunikační nástroje s možností jazykového překladu. Tento přístup umožňuje společnosti Otomatic nabízet technickou podporu a servisní asistenci ve více jazycích, čímž vychází vstříc globální zákaznické základně a zajišťuje, že uživatelé dostanou potřebnou pomoc v jazyce, který preferují.

Kapitola IV - Podnikání s DPF | Příležitosti | Požadavky

Ano, stále existuje prostor pro nové služby DPF, protože trh každoročně roste. Zajímavé je, že nárůst poskytovatelů služeb zvyšuje zájem o služby díky jejich popularizaci a dostupnosti. Navzdory trendu elektrifikace vozidel se předpokládá, že trh s DPF filtry bude nadále růst, což poukazuje na trvalé příležitosti pro nové subjekty v sektoru služeb.

Celosvětový trh s filtry pevných částic (DPF), jehož hodnota v roce 2022 činila 12,8 miliardy USD, by měl do roku 2032 dosáhnout 35,2 miliardy USD a v období 2023-2032 by měl růst tempem 10,81 %. Evropa vede s více než třetinovým podílem na trhu v roce 2022. Severoamerický trh je jen o něco menší než evropský, což odráží silnou poptávku po čistších dieselových technologiích v tomto regionu. Nejrychlejší růst se očekává v Asii a Tichomoří, a to díky přísným ekologickým normám a rostoucí potřebě účinných dieselových motorů.

Ano, služby čištění filtrů pevných částic (DPF) mají skutečně slibnou budoucnost. Navzdory celosvětovému trendu elektrifikace vozidel budou vozidla se vznětovým motorem v dohledné budoucnosti i nadále významnou součástí dopravy. Toto přetrvávání je způsobeno účinností, životností a vhodností dieselových motorů pro těžké a dálkové aplikace, což zajišťuje jejich trvalou poptávku. Potřeba služeb čištění DPF filtrů bude proto i nadále silná, protože tato vozidla vyžadují pravidelnou údržbu, aby splňovala přísné normy pro emise do životního prostředí, což posiluje význam a potenciální růst trhu s čištěním DPF filtrů.

K zahájení služby čištění DPF filtrů potřebujete stroj na čištění DPF filtrů, prostor o rozloze přibližně 30 metrů čtverečních s větráním, registrovanou firmu a pozitivní přístup.

Trh se servisními službami pro DPF filtry je poměrně roztříštěný. Významný podíl zaujímají specializovaná servisní střediska zaměřená výhradně na čištění DPF filtrů, která nabízejí bezplatný svoz a rozvoz pro místní autoservisy. Kromě toho existují autoservisy, které vlastní stroj na čištění DPF pro vlastní potřebu a příležitostně poskytují služby čištění jiným spřáteleným servisům. Tato rozmanitost v poskytování služeb vychází vstříc různým potřebám zákazníků, což činí flexibilitu a specializaci klíčovými prvky úspěšného obchodního modelu servisu DPF.

Ano, na trhu s vozovými parky dochází k dynamickému růstu využívání služeb čištění DPF filtrů. Všechna těžká a lehká užitková vozidla jsou vybavena filtry pevných částic. Pro majitele vozových parků s více než 100 vozidly je nákup stroje na čištění DPF nákladově efektivní. Ti s menším počtem vozidel využívají spíše místní služby čištění DPF. Tento trend podtrhuje kritickou potřebu údržby DPF v různých měřítkách provozu vozových parků.

Úspěch na konkurenčním trhu závisí na vašem odhodlání a strategii. Konkurovat pouze cenou nemusí být nejlepší přístup. Efektivnější strategie zahrnuje nabídku služeb čištění pomocí nové hybridní technologie - DPF Hybrid. Většina vašich potenciálních klientů v současné době používá široce dostupnou technologii mokrého hydrodynamického čištění. Nabídka služeb mokrého i suchého čištění může sloužit jako přesvědčivý prodejní argument, který vaše služby na trhu odliší.

Příjmy ze služby DPF se mohou značně lišit. Provozní náklady na čištění DPF filtru činí přibližně 10 EUR a servisní poplatky se pohybují od 100 do 250 EUR, což znamená značnou ziskovou marži.

Mezi klíčové faktory patří objem obchodu, vaše cenová strategie, provozní náklady a konkurenční prostředí ve vaší oblasti.

Získání smluv s majiteli vozových parků, navázání partnerství s autoservisy a nabídka přímých služeb jednotlivým majitelům vozidel může vytvořit stálou klientskou základnu.

Ano, využití pokročilých technologií čištění, jako je metoda DPF Hybrid, může rozšířit vaši nabídku služeb a potenciálně zvýšit vaše příjmy tím, že přilákáte více klientů, kteří hledají špičková čisticí řešení.

Ano, pokud nejsou mechanicky poškozené.

Na účinnost čištění můžete obvykle poskytnout 12měsíční záruku. Je důležité si uvědomit, že filtr DPF funguje jako nádoba na nečistoty. Vaší povinností je vyčistit jej tak, abyste při tom nezpůsobili žádné škody, a právě na to se vztahuje záruka účinnosti čištění. Poté účinnost a životnost DPF filtru do značné míry závisí na stavu vozidla. Proto je nabízení záruky účinnosti DPF filtru na základě ujetí určitého počtu kilometrů častým mýtem a nedorozuměním.

Kromě čištění DPF může servisní středisko vybavené zařízením Otomatic poskytovat také služby čištění katalyzátorů vozidel. Kromě toho můžete nabídnout drobné opravy, jako např: - Výměna snímačů, - Údržba a servis ocelového pláště, - Oprava keramických částí filtru nebo katalyzátoru. Tyto doplňkové služby mohou rozšířit vaši nabídku služeb a učinit z vašeho střediska komplexní řešení pro údržbu systému úpravy výfukových plynů.

Ano, společnost Otomatic aktivně rozšiřuje svou celosvětovou síť prodejců strojů DPF. Společnost uvítá jednotlivce i firmy se zkušenostmi v oblasti vybavení automobilových dílen, regenerace automobilových dílů a velkoobchodu s automobilovými díly. Zájemci o nové obchodní příležitosti by měli vyplnit a odeslat přihlášku, která je k dispozici na webových stránkách společnosti Otomatic, k posouzení a případné spolupráci.

cs_CZCzech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram