Likvidace filtračních kazet

Ve filtru pevných částic (DPF) jsou přítomny pevné částice, jako jsou saze a popel. Kombinace zbytků oleje s pevnými částicemi a vodou vede během procesu čištění k tvorbě kalu.

Kromě sazí tvoří tento kalný popel složitá směs přísad do motorového oleje, kovů vznikajících opotřebením, produktů koroze a dalších nespalitelných látek.

Tento kal se hromadí na povrchu záhybů filtrační vložky. Tvorbu kalu snižuje kvalitní filtrační systém. Navíc speciální usazovací nádrž v nádrži čisticí kapaliny čističe DPF Otomatic pomáhá předcházet tvorbě kalu.

Filtrační kazety Otomatic mohou připravit proplachovací kapalinu pro přibližně 50 filtrů DPF v závislosti na množství odstraněného kalu z filtrů pevných částic.

S vyřazenými filtračními kazetami je třeba zacházet podle nejnovějších předpisů. Před likvidací se vždy poraďte s místními nebo státními úřady pro ochranu životního prostředí.
cs_CZCzech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram