Čistiaci proces využíva silu turbulentného prúdenia vody a stlačeného vzduchu z kompresora. Čistiaci roztok na báze vody je tlačený cez filtračné kanály vonkajším tlakom, ktorý musí byť dostatočne silný na to, aby prekonal akýkoľvek odpor v týchto kanáloch. Pri turbulentnom prúdení sa prúdy kvapaliny miešajú a vytvárajú víry, ktoré sa môžu ľahko dostať k pevným časticiam uviaznutým v malých póroch kanálikov filtra a vyčistiť ich.

Táto metóda čistenia je veľmi účinná, ak sa používa s DPF Active Matic detergent, ktorý znižuje povrchové napätie vody. Molekuly čistiaceho prostriedku sa tak ľahšie prilepia na častice nečistôt a účinnejšie ich odstránia z čisteného povrchu.

Konštrukcia DPF spôsobuje, že čistiaci roztok prúdi vysokou rýchlosťou a veľkou silou, čo vytvára tzv. vysoké strihové napätie. To je kľúčom k rozbitiu a odstráneniu usadenín vo filtračných kanálikoch.

Okrem toho špecifická viskozita čistiaceho prostriedku zvyšuje odpor pri prúdení a pôsobí podobne ako trenie pri pohybe molekúl vody. To zvyšuje čistiaci účinok.

Tento prístup zabezpečuje dôkladné odstránenie všetkých druhov sadzí a popola, od povrchových vrstiev až po hlboko uložené usadeniny.

Výhody:

- Kompletný čistiaci systém v jednom stroji
- Ľahko odstraňuje popol aj sadze
- Nie je potrebná tepelná pec
- Žiadne znečistenie vzduchu v dielni časticami
sk_SKSlovak
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram