Likvidácia filtračných kaziet

Vo filtri pevných častíc (DPF) sa nachádzajú pevné častice, ako sú sadze a popol. Kombinácia zvyškov oleja s pevnými časticami a vodou vedie počas procesu čistenia k tvorbe kalu.

Okrem sadzí obsahuje tento kalný popol komplexnú zmes prísad do motorového oleja, kovov vznikajúcich pri opotrebovaní, produktov korózie a iných nespáliteľných látok.

Tento kal sa hromadí na povrchu záhybov filtračnej vložky. Tvorbu kalu znižuje kvalitný filtračný systém. Okrem toho špeciálna usadzovacia nádrž v nádrži na čistiacu kvapalinu čističa DPF Otomatic pomáha predchádzať tvorbe kalu.

Filtračné kazety Otomatic dokážu pripraviť preplachovaciu kvapalinu pre približne 50 filtrov pevných častíc, v závislosti od množstva odstráneného kalu z filtrov pevných častíc.

S likvidovanými filtračnými kazetami sa musí zaobchádzať podľa najnovších predpisov. Pred likvidáciou sa vždy informujte na miestnych alebo štátnych úradoch životného prostredia.
sk_SKSlovak
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram