Изхвърляне на използвани химикали

Много малки предприятия произвеждат опасни отпадъци. Важно е да изхвърляте страничните продукти от почистването, като спазвате местните правила.

Почистващата течност, използвана в машината Otomatic DPF ActiveMatic, е алкален почистващ разтвор.

Местните закони регулират начина на изхвърляне на опасни отпадъци. Ако вашият район не позволява изхвърлянето на алкални разтвори в канализацията, наемете професионален оператор за обработка на отпадъци.

Машините Otomatic DPF използват филтриращи касети за почистващата течност, така че смяната ѝ е рядка, обикновено само 2-3 пъти годишно.

Вашето предприятие вероятно е класифицирано като генератор на малки количества (ГМТ), което означава, че произвежда между 100 и 1000 кг опасни отпадъци.

Винаги се консултирайте с местните или щатските агенции за опазване на околната среда за това как правилно да изхвърляте тези отпадъци.
Резервоар за вода
Използвана промивна и почистваща течност
bg_BGBulgarian
linkedin Facebook pinterest youtube rss twitter инстаграм фейсбук празнота rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter инстаграм