Διάθεση κασετών φιλτραρίσματος

Σωματιδιακή ύλη, όπως αιθάλη και τέφρα, υπάρχει στο φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF). Ο συνδυασμός υπολειμμάτων λαδιού με στερεά σωματίδια και νερό οδηγεί στο σχηματισμό λάσπης κατά τη διαδικασία καθαρισμού.

Εκτός από την αιθάλη, αυτή η λασπώδης τέφρα αποτελείται από ένα πολύπλοκο μείγμα πρόσθετων του λιπαντικού του κινητήρα, μέταλλα από φθορά, προϊόντα διάβρωσης και άλλες μη καύσιμες ουσίες.

Αυτή η λάσπη συσσωρεύεται στις επιφάνειες των πτυχών της κασέτας φίλτρου. Η δημιουργία ιλύος μειώνεται με ένα καλό σύστημα φιλτραρίσματος. Επιπλέον, μια ειδική δεξαμενή καθίζησης στη δεξαμενή υγρού καθαρισμού του καθαριστικού φίλτρου DPF Otomatic συμβάλλει στην πρόληψη της δημιουργίας λάσπης.

Οι κασέτες φιλτραρίσματος Otomatic μπορούν να προετοιμάσουν υγρό έκπλυσης για περίπου 50 φίλτρα DPF, ανάλογα με την ποσότητα ιλύος που αφαιρείται από τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ.

Οι κασέτες φίλτρου που απορρίπτονται πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς. Πριν από την απόρριψη να ενημερώνεστε πάντα από τις τοπικές ή κρατικές περιβαλλοντικές αρχές.
elGreek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram