Avfallshåndtering av filterpatroner

Partikler som sot og aske finnes i dieselpartikkelfilteret (DPF). Kombinasjonen av oljerester med faste partikler og vann fører til dannelse av slam under rengjøringsprosessen.

I tillegg til sot består denne slamaktige asken av en kompleks blanding av tilsetningsstoffer i motoroljen, slitasjemetaller, korrosjonsprodukter og andre stoffer som ikke kan brennes.

Dette slammet samler seg på overflaten av filterpatronens folder. Slamdannelsen reduseres ved hjelp av et godt filtreringssystem. I tillegg bidrar en spesiell sedimenteringstank i rensevæsketanken til Otomatic DPF-renseren til å forhindre slamdannelse.

Otomatics filtreringspatroner kan klargjøre spylevæske til rundt 50 dieselpartikkelfiltre, avhengig av mengden slam som fjernes fra dieselpartikkelfiltrene.

Kasserte filterpatroner må håndteres i henhold til gjeldende forskrifter. Ta alltid kontakt med lokale eller statlige miljømyndigheter før kassering.
nb_NONorwegian
linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram