Verwijdering van filterpatronen

Deeltjes zoals roet en as zijn aanwezig in het dieseldeeltjesfilter (DPF). De combinatie van olieresten met vaste deeltjes en water leidt tot de vorming van slib tijdens het reinigingsproces.

Naast roet bestaat deze slibachtige as uit een complex mengsel van motorolieadditieven, slijtagemetalen, corrosieproducten en andere niet-verbrandbare stoffen.

Dit slib hoopt zich op aan de oppervlakken van de plooien van het filterpatroon. De vorming van slib wordt beperkt door een goed filtratiesysteem. Bovendien helpt een speciale bezinkbak in de reinigingsvloeistoftank van de Otomatic DPF-reiniger om slibophoping te voorkomen.

Otomatic-filterpatronen kunnen spoelvloeistof bereiden voor ongeveer 50 DPF's, afhankelijk van de hoeveelheid slib die uit de dieseldeeltjesfilters wordt verwijderd.

Verwijderde filterpatronen moeten worden verwerkt volgens de meest recente regelgeving. Neem altijd contact op met de plaatselijke of landelijke milieu-instanties voordat u het product weggooit.
nl_NLDutch
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blanco linkedin-blanco pinterest youtube twitter instagram