Avfallshantering av filterpatroner

Partiklar, som sot och aska, finns kvar i dieselpartikelfiltret (DPF). Kombinationen av oljerester med fasta partiklar och vatten leder till att slam bildas under rengöringsprocessen.

Förutom sot består denna slammiga aska av en komplex blandning av motoroljetillsatser, slitagemetaller, korrosionsprodukter och andra icke förbränningsbara ämnen.

Detta slam ansamlas på ytan av filterpatronens veck. Ett bra filtreringssystem minskar uppkomsten av slam. Dessutom hjälper en speciell sedimenteringstank i rengöringsvätsketanken på Otomatic DPF Cleaner till att förhindra slamuppbyggnad.

Otomatics filterpatroner kan förbereda spolvätska för cirka 50 DPF, beroende på hur mycket slam som avlägsnas från dieselpartikelfiltren.

Kasserade filterpatroner måste hanteras enligt gällande bestämmelser. Kontrollera alltid med din lokala eller statliga miljömyndighet innan kassering.
sv_SESwedish
LinkedIn Facebook intresse Youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank intresse Youtube Twitter Instagram