Filtreringspatroner

Filtreringssystemet til den vannbaserte løsningen er avgjørende i DPF-rengjøringsprosessen, siden DPF selv fungerer som et filter. Derfor må den vannbaserte løsningen som brukes til rengjøring, være fri for smusspartikler som kan tette DPF.

Effektiviteten og presisjonen til partikkelfiltreringen i partikkelfiltre varierer. Parametrene for partikkelfiltre avhenger ofte av hvilke avgassutslippsstandarder de var pålagt å oppfylle da de ble brukt.

Utslippsgrenseverdiene for tunge motorer har siden 2015 vært satt til 0,10, 0,05 eller 0,02 g/bhp-hr for NOx og 0,005 g/km for PM.

Disse strenge standardene har tvunget OEM-produsentene til å utvikle stadig mer sofistikerte og presise DPF-filter.

DPF-filterkjernen har porøse vegger med en nøye kontrollert fordeling av fine porer under produksjonen. Materialets totale porøsitet varierer vanligvis fra 45 til 50% eller høyere, med gjennomsnittlige porestørrelser på mellom 10 og 20 μm. Ved rengjøring av DPF-filtre bruker den hydrodynamiske metoden en vannbasert løsning som skyves fra utløpet til innløpskanalene gjennom de porøse veggene.

DPF-filterrensemaskiner arbeider i et lukket kretsløpssystem og bruker den samme vannbaserte løsningen gjennom hele renseprosessen. Det skitne vannet som trekkes ut av DPF-filteret, filtreres etter hver syklus før det tilføres på nytt, noe som sikrer kontinuerlig renhet.

Ved utformingen av filterpatroner ble det ikke bare lagt vekt på nøyaktighet på mikronivå, men også på effektivitetsprosenter. Selv om enkelte filterpatroner på markedet kan skilte med en imponerende filtreringsnøyaktighet på 1 μm, er effektiviteten ofte ikke høyere enn 20-30%. OTOMATIC-filterpatronene utmerker seg derimot ved å fange opp selv de minste sot- og askepartikler, som er langt mindre enn et sandkorn, noe som gir overlegen ytelse og effektivitet.

OTOMATIC-filterpatroner skiller seg ut med flere viktige egenskaper:
- Eksepsjonell filtreringseffektivitet: De har en filtreringseffektivitet på 99,9% for partikler helt ned til 3-5 μm (1 mikrometer = 1 tusendels millimeter), noe som sikrer overlegen renhet og beskyttelse mot selv de fineste partikler.
- Holdbare og lekkasjesikre pakninger: Bruken av unike pakninger i polyuretanblanding, kjent for sin elastisitet og kompresjonsmotstand ved høye temperaturer, bidrar til patronenes holdbarhet og tette forseglingsevne.
- Opprettholder tettheten under krevende forhold: De spesielle egenskapene til disse pakningene gjør at OTOMATIC-filterpatronene forblir tette i tankene, selv under ekstremt krevende driftsforhold.
- Stabiliserte filtreringsfolder: Spesielle ribber stabiliserer filterfoldene og forhindrer at de kleber seg sammen. Denne konstruksjonen sikrer at filtreringsprosessen er effektiv over hele filtermediets overflate.
- Overlegen i forhold til konkurrerende produkter: Mange av konkurrentenes filterpatroner, som tilbyr filtreringsnivåer på mellom 10 og 100 μm eller effektivitet under 50% (for eksempel lys-, pose- eller strengfiltre), innfrir ikke forventningene.

nb_NONorwegian
linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram