Marktvoorspelling voor DPF-reinigingsdiensten in 2024

1. De toekomst van dieselvoertuigen

Ondanks de versnellende trend naar elektrificatie in de auto-industrie wordt verwacht dat dieselvoertuigen de komende 10-15 jaar voet aan de grond zullen houden op de Europese markt. Deze aanhoudende aanwezigheid is grotendeels te danken aan de huidige prevalentie van dieselvoertuigen in verschillende sectoren, waaronder commercieel vervoer en privégebruik, waar ze worden gewaardeerd om hun brandstofefficiëntie en lange actieradius. Als gevolg hiervan zal er een blijvende vraag zijn naar onderhoudsdiensten, met name voor het reinigen van dieseldeeltjesfilters (DPF), die cruciaal zijn voor het verminderen van emissies en het gezond houden van de motor.

De duurzaamheid en betrouwbaarheid van dieselmotoren, in combinatie met de geleidelijke overgang van consumenten naar elektrische voertuigen, zorgen ervoor dat dieseltechnologie in de nabije toekomst niet verouderd zal raken. Bovendien hebben verbeteringen in dieseltechnologie geleid tot schonere en efficiëntere motoren. Om aan strenge milieunormen te voldoen, zijn deze voertuigen echter afhankelijk van functionele DPF-systemen die regelmatig onderhoud vereisen. De vraag naar reinigingsdiensten voor dieseldeeltjesfilters (DPF) benadrukt de cruciale rol van gespecialiseerd onderhoud bij het verlengen van de levensduur en het verbeteren van de prestaties van dieselvoertuigen in het kader van de overgang naar duurzamere transportopties.

Terwijl de wereld evolueert naar een groenere toekomst, evolueert de rol van dieselvoertuigen, maar is deze nog niet uitgespeeld. De overgang naar een volledig elektrisch wagenpark zal tijd vergen, omdat de infrastructuur moet worden ontwikkeld, de kosten betaalbaar moeten blijven en de gewoonten van de consument moeten worden aangepast. Tot die tijd zullen dieselvoertuigen een aanzienlijk deel van de Europese markt blijven bedienen, waardoor de vraag naar DPF-reinigingsdiensten op peil blijft. Dit scenario benadrukt de complexe weg naar elektrificatie, waarbij dieseltechnologie een belangrijke overgangsrol blijft spelen in het vinden van een balans tussen de huidige behoeften en toekomstige milieudoelstellingen.

2. Toenemende bedreigingen voor het milieu - belangrijke factor

Het toenemende milieubewustzijn en de strengere emissienormen leiden tot een strenger toezicht op dieselvoertuigen. Paradoxaal genoeg bevorderen deze strengere regels de groei van de markt voor reinigingsdiensten voor dieseldeeltjesfilters (DPF). Deze dynamiek is vooral te danken aan de cruciale rol die DPF's spelen bij het terugdringen van de roetuitstoot van dieselmotoren, wat aansluit bij de wereldwijde inspanningen om de milieuvervuiling te verminderen en de luchtkwaliteit te beschermen.

Naarmate de emissienormen strenger worden, neemt de behoefte aan regelmatig en effectief onderhoud van DPF's toe. Eigenaars van dieselvoertuigen moeten er steeds vaker voor zorgen dat hun voertuigen voldoen aan de milieuregelgeving, waardoor de vraag naar gespecialiseerde DPF-reinigingsdiensten toeneemt. Deze diensten helpen niet alleen om aan de regelgeving te blijven voldoen, maar verbeteren ook de prestaties van voertuigen en de brandstofefficiëntie, die worden beïnvloed door verstopte of slecht functionerende DPF's.

Bovendien beïnvloedt het toegenomen milieubewustzijn van consumenten en bedrijven aankoopbeslissingen en onderhoudspraktijken. Er is een groeiende voorkeur voor diensten die bijdragen aan een duurzaam milieu, waaronder DPF-reiniging, die rechtstreeks van invloed is op de vermindering van schadelijke emissies. Deze verschuiving in consumentengedrag onderstreept de bredere maatschappelijke betrokkenheid bij milieuzorg en is een belangrijke factor in de groeiende markt voor DPF-reinigingsdiensten. Als gevolg hiervan dragen zowel de druk van de regelgeving als het toegenomen milieubewustzijn synergetisch bij aan de vooruitgang van de DPF-reinigingsindustrie, wat de complexe relatie tussen milieubeleid en marktdynamiek benadrukt.

3. Analyse van marktgegevens

Gegevens van Otomatic's DPF Service Partner Zone wijzen op een aanzienlijke toename in de vraag naar reinigingsservices voor dieseldeeltjesfilters (DPF). Een jaarlijkse groei van 50% in het aantal gereinigde DPF's - van 56.000 in 2022 naar 84.000 in 2023 - toont een aanzienlijke toename in het gebruik van de service. Deze groei wordt verder bevestigd door een opmerkelijke stijging van het aantal bezoeken aan de website van het bedrijf, van 580.000 in 2022 naar 720.000 in 2023. Het toegenomen websiteverkeer bevestigt een groeiende interesse van consumenten in DPF-reinigingsdiensten.

Deze stijging in zowel het gebruik van de service als de online betrokkenheid benadrukt een bredere trend binnen de markt voor auto-onderhoud, die een toegenomen bewustzijn en bezorgdheid over voertuigemissies en de impact op het milieu weerspiegelt. De gegevens duiden niet alleen op een groeiende markt voor DPF-reinigingsservices, maar suggereren ook dat voertuigeigenaren proactiever worden in het onderhouden van emissiecontrolesystemen om te voldoen aan milieuregelgeving en om optimale voertuigprestaties te garanderen.

De wereldwijde markt voor dieseldeeltjesfilters (DPF) groeit snel door de strenge vervuilingsregels en het grote aantal dieselauto's.
In 2022 was de DPF-filtermarkt $17,8 miljard waard, en er wordt verwacht dat de waarde tegen 2028 zal stijgen tot $33,73 miljard.
Dit betekent dat meer mensen DPF reinigingsdiensten nodig zullen hebben, vooral in Europa en de Amerikaanse markt.
Er is een grote kans voor nieuwe werkplaatsen voor DPF-reiniging om aan deze groeiende vraag te voldoen.

4. Rendement op investering

De marktdynamiek in verband met reinigingsdiensten voor dieseldeeltjesfilters (DPF) vormt een overtuigend argument voor investeringen in gespecialiseerde apparatuur, vooral gezien de gemiddelde marktprijs voor DPF-reinigingsdiensten, die tussen €200 en €250 ligt. Deze prijsstructuur maakt een snelle return on investment (ROI) mogelijk op de aanschaf van gespecialiseerde DPF-reinigingsmachines, meestal binnen 12-18 maanden, uitgaande van regelmatige dienstverlening.

De reeks DPF-reinigingsmachines van Otomatic wordt aangeboden in drie prijssegmenten: Baseline, Platinum en Platinum (AI), in prijs variërend van EUR 16.500 tot EUR 46.000, afhankelijk van het model en de kenmerken. Deze prijsdifferentiatie houdt rekening met de verschillende investerings- en serviceopties en biedt de juiste optie voor verschillende groottes en bedrijfsdoelstellingen. Bij het berekenen van het rendement op investering, zelfs voor het duurste model, is het duidelijk dat het uitvoeren van bijna 200 DPF-reinigingsdiensten de kosten van de machine kan dekken. Deze berekening is gebaseerd op de grote vraag naar DPF-reinigingsservices, gedreven door de toenemende milieuregelgeving en de noodzaak om de prestaties en conformiteit van dieselvoertuigen op peil te houden.

Lage bedrijfskosten van ongeveer € 10 per filter verhogen de winstgevendheid van deze investering nog verder. Dergelijke lage operationele kosten, gecombineerd met een hoge servicekost, verhogen de winstmarges aanzienlijk, waardoor de investering in DPF reinigingstechnologie niet alleen economisch verantwoord is. Dit scenario schetst een sterke business case voor automotive service providers en geeft aan dat investeren in DPF reinigingstechnologie, in het bijzonder van een gerenommeerde fabrikant als Otomatic, een gezonde financiële beslissing is in de huidige automotive remanufacturing markt.

5. Marktaandeel van werkplaatsen en vloten

Het marktaandeel voor Diesel Particulate Filter (DPF) reinigingsdiensten wordt voornamelijk gedomineerd door lokale autowerkplaatsen en transportwagenparken, die samen goed zijn voor ongeveer 70% van het klantenbestand. Eigenaars van autowerkplaatsen kiezen er steeds vaker voor om DPF-reinigingsmachines aan te schaffen voor eigen gebruik en om hun dienstenaanbod uit te breiden. Deze investering vergroot niet alleen de mogelijkheden van de werkplaats om uitgebreide onderhoudsdiensten te leveren, maar speelt ook in op de groeiende vraag naar DPF-reiniging onder eigenaren van dieselvoertuigen.

Ondanks de groeiende trend van autowerkplaatsen om te investeren in DPF-machines (Diesel Particulate Filter), blijft het een feit dat een aanzienlijk groter deel van de garages niet over dergelijke apparatuur beschikt. Deze situatie heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak onder garages, waarbij garages zonder DPF-reinigingscapaciteit vaak gebruikmaken van coöperatieve diensten die worden aangeboden door andere garages die wel hebben geïnvesteerd in deze gespecialiseerde machines.

Dit samenwerkingsmodel komt ten goede aan de gehele auto-industrie door de beschikbaarheid van DPF-reinigingsdiensten uit te breiden naar een breder scala van voertuigeigenaren en wagenparkbeheerders. Het is ook een praktische oplossing voor het probleem van de hoge materiaalkosten en de gespecialiseerde aard van DPF-reinigingstechnologie. Door op deze manier middelen te delen, kunnen kleinere of minder gespecialiseerde garages een uitgebreid dienstenpakket aanbieden, waardoor de klanttevredenheid en -loyaliteit toenemen zonder de noodzaak van aanzienlijke investeringen in gespecialiseerde apparatuur.

Interessant is dat de proliferatie van dienstverleners in de DPF-schoonmaaksector paradoxaal genoeg een grotere interesse in de dienst aanwakkert omdat de markt zich beter bewust is van de beschikbaarheid ervan. Naarmate meer werkplaatsen DPF-reinigingsdiensten beginnen aan te bieden, groeit het bewustzijn bij voertuigeigenaars en wagenparkbeheerders, wat leidt tot een toename van de vraag. Deze trend betekent een positieve terugkoppeling waarbij het groeiende servicenetwerk de gepercipieerde waarde en noodzaak van regelmatig DPF-onderhoud versterkt, waardoor DPF-reiniging in de ogen van de consument een essentieel onderdeel wordt van het onderhoud van dieselvoertuigen.

5.1. Marktaandeel van gespecialiseerde DPF-servicecentra

Desondanks speelt de aanwezigheid van gespecialiseerde servicecentra voor dieseldeeltjesfilters (DPF) een cruciale rol in de markt, omdat ze het grootste aandeel hebben en een breed spectrum van klanten bedienen. Deze centra, die zich uitsluitend toeleggen op het onderhoud en de reiniging van DPF's, beschikken niet alleen over de gespecialiseerde apparatuur die nodig is voor een grondige reiniging, maar ook over de expertise die nodig is om een verscheidenheid aan DPF-gerelateerde problemen op te lossen. Door hun gerichte aanpak kunnen ze een hoog niveau van servicekwaliteit en technische vakkundigheid bieden, waardoor ze de voorkeur genieten van veel voertuigeigenaren en wagenparkbeheerders die op zoek zijn naar betrouwbare en effectieve oplossingen voor DPF-onderhoud.

Terwijl lokale garages een breed scala aan algemene autoreparatieservices kunnen bieden, vertrouwen ze op gespecialiseerde centra voor geavanceerd DPF-onderhoud. Deze symbiose zorgt ervoor dat eigenaren van dieselvoertuigen, ongeacht waar ze hun voertuig laten onderhouden, toegang hebben tot het volledige aanbod van noodzakelijke onderhoudsdiensten, waardoor het algehele welzijn en de efficiëntie van het dieselwagenpark worden verbeterd en milieuduurzaamheidsdoelen worden ondersteund.

6. Impact van AI-technologie

De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in de markt voor de revisie van auto-onderdelen vertegenwoordigt een transformatieve ontwikkeling binnen de gehele autoreparatie-industrie. Moderne werkplaatsen maken steeds meer gebruik van geavanceerde technologieën, waaronder AI-systemen, om de kwaliteit en efficiëntie van hun diensten te verbeteren. Deze technologische investering wordt gedreven door de wens om operationele processen te optimaliseren en een concurrentievoordeel te behalen in een snel evoluerende markt.

Otomatic is zich bewust van deze trends in de industrie en van de vraag vanuit de markt en heeft een baanbrekende oplossing geïntroduceerd die het potentieel van AI binnen de autoreparatiesector omvat. Hun innovatieve DPF Platinum (AI) reinigingsmachine maakt gebruik van AI-technologie om een revolutie teweeg te brengen in het DPF-revisieproces. Deze ontwikkeling getuigt niet alleen van Otomatic's streven naar innovatie, maar speelt ook in op de groeiende behoefte aan geavanceerdere, efficiëntere en effectievere reparatieoplossingen.

7. Marktdifferentiatie

Door de introductie van AI-gestuurde diensten kunnen werkplaatsen die zijn uitgerust met de technologie van Otomatic zich onderscheiden op de markt. Door geavanceerde oplossingen voor herfabricage aan te bieden, kunnen deze werkplaatsen een bredere klantenkring aantrekken, waaronder milieubewuste consumenten en bedrijven die op zoek zijn naar de meest efficiënte en effectieve serviceopties.
De toepassing van AI-technologieën zoals Otomatic die introduceert, verandert de auto-onderdelenrevisie-industrie en stelt nieuwe normen voor servicekwaliteit, efficiëntie en milieuverantwoordelijkheid. Naarmate meer werkplaatsen de waarde van dergelijke innovaties erkennen, is de industrie klaar voor verdere vooruitgang, waardoor voortdurend verbeteringen worden aangebracht in het onderhoud en de zorg voor voertuigen.

Over de auteur

Christopher Smolec - CEO van OTOMATIC

Expert in bedrijfsontwikkeling en het opbouwen van klantrelaties. Sinds 2018 is hij actief betrokken bij het promoten en updaten van machines en methoden voor het reinigen van dieselroetfilters, vaak bekend onder de afkortingen: DPF, FAP, GPF.

nl_NLDutch
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blanco linkedin-blanco pinterest youtube twitter instagram