Markedsprognose for DPF-rengjøringstjenester i 2024

1. Dieselkjøretøyenes fremtid

Til tross for den akselererende trenden mot elektrifisering i bilindustrien, forventes dieselbiler å beholde sitt fotfeste i det europeiske markedet de neste 10-15 årene. Dette skyldes i stor grad at dieselbiler er utbredt i ulike sektorer, blant annet innen kommersiell transport og privat bruk, der de verdsettes for sin drivstoffeffektivitet og lange rekkevidde. Som et resultat av dette vil det være en kontinuerlig etterspørsel etter vedlikeholdstjenester, særlig for rengjøring av dieselpartikkelfiltre (DPF), som er avgjørende for å redusere utslipp og opprettholde motorens helse.

Dieselmotorenes holdbarhet og pålitelighet, kombinert med forbrukernes gradvise overgang til elbiler, gjør at dieselteknologien ikke vil bli utdatert i nær fremtid. Videre har forbedringer i dieselteknologien ført til renere og mer effektive motorer. For å oppfylle de strenge miljøkravene er disse kjøretøyene imidlertid avhengige av velfungerende DPF-systemer som krever regelmessig vedlikehold. Etterspørselen etter rensetjenester for dieselpartikkelfiltre (DPF) understreker hvor viktig spesialisert vedlikehold er for å forlenge levetiden og forbedre ytelsen til dieselkjøretøy i overgangen til mer bærekraftige transportalternativer.

I takt med at verden beveger seg mot en grønnere fremtid, er dieselbilenes rolle i utvikling, men ikke over. Overgangen til en helelektrisk bilpark vil ta tid, noe som gjenspeiler behovet for utvikling av infrastruktur, overkommelige priser og tilpasning av forbrukernes vaner. Inntil da vil dieselbiler fortsatt utgjøre en betydelig del av det europeiske markedet, noe som sikrer en jevn etterspørsel etter DPF-rensingstjenester. Dette scenariet illustrerer den komplekse veien mot elektrifisering, der dieselteknologien fortsatt vil spille en viktig overgangsrolle når det gjelder å balansere dagens behov og fremtidige miljømål.

2. Økende miljøtrusler - en nøkkelfaktor

Økt miljøbevissthet og strengere utslippsregler fører til økt kontroll med dieselbiler. Paradoksalt nok bidrar disse innstrammingene til vekst i markedet for rensing av dieselpartikkelfiltre (DPF). Denne dynamikken skyldes først og fremst at dieselpartikkelfiltre spiller en viktig rolle når det gjelder å redusere partikkelutslippene fra dieselmotorer, noe som er i tråd med den globale innsatsen for å redusere miljøforurensning og beskytte luftkvaliteten.

Etter hvert som utslippsstandardene blir strengere, øker behovet for regelmessig og effektivt vedlikehold av DPF. Eiere av dieselkjøretøy må i stadig større grad sørge for at kjøretøyene overholder miljøkravene, noe som øker etterspørselen etter spesialiserte DPF-rengjøringstjenester. Disse tjenestene bidrar ikke bare til å oppfylle kravene, men også til å forbedre bilens ytelse og drivstoffeffektivitet, som påvirkes av tilstoppede eller dårlig fungerende dieselpartikelfilter.

I tillegg påvirker den økte miljøbevisstheten blant forbrukere og bedrifter kjøpsbeslutninger og vedlikeholdspraksis. Det er en økende preferanse for tjenester som bidrar til miljømessig bærekraft, inkludert DPF-rengjøring, som direkte påvirker reduksjonen av skadelige utslipp. Denne endringen i forbrukeratferd understreker det bredere samfunnsmessige engasjementet for miljøforvaltning og er en nøkkelfaktor i det voksende markedet for DPF-rengjøringstjenester. Som et resultat av dette bidrar både regulatorisk press og økt miljøbevissthet synergistisk til utviklingen av DPF-rengjøringsbransjen, noe som understreker det komplekse forholdet mellom miljøpolitikk og markedsdynamikk.

3. Analyse av markedsdata

Data fra Otomatics DPF Service Partner Zone indikerer en betydelig økning i etterspørselen etter rengjøring av dieselpartikkelfiltre (DPF). En årlig vekst på 50% i antall rensede DPF-er - fra 56 000 i 2022 til 84 000 i 2023 - viser en betydelig økning i bruken av tjenester. Veksten bekreftes også av en betydelig økning i antall besøk på selskapets nettsider, fra 580 000 i 2022 til 720 000 i 2023. Den økte trafikken på nettsidene bekrefter en økende interesse for DPF-rengjøringstjenester blant forbrukerne.

Denne økningen i både bruk av tjenester og nettbasert engasjement understreker en bredere trend i markedet for bilvedlikehold, som gjenspeiler økt bevissthet og bekymring rundt utslipp fra kjøretøy og miljøpåvirkning. Dataene viser ikke bare at markedet for DPF-rensingstjenester er i vekst, men også at bileiere er blitt mer proaktive når det gjelder vedlikehold av utslippskontrollsystemer for å overholde miljøforskrifter og sikre optimal ytelse.

Det globale markedet for dieselpartikkelfiltre (DPF) vokser raskt på grunn av strenge forurensningsregler og mange dieselbiler.
I 2022 var markedet for DPF-filter verdt 17,8 milliarder pund, og det forventes å øke til 33,73 milliarder pund innen 2028.
Dette betyr at flere vil ha behov for rensing av dieselpartikkelfilter, spesielt i Europa og USA.
Det finnes en stor mulighet for nye verksteder for DPF-rensing for å møte denne økende etterspørselen.

4. Avkastning på investeringen

Markedsdynamikken knyttet til rensing av dieselpartikkelfiltre (DPF) er et overbevisende argument for å investere i spesialutstyr, særlig med tanke på den gjennomsnittlige markedsprisen for DPF-rensing, som ligger på mellom 200 og 250 euro. Denne prisstrukturen gir rask avkastning på investeringen (ROI) ved kjøp av spesialiserte DPF-rensemaskiner, vanligvis i løpet av 12-18 måneder, forutsatt regelmessig service.

Otomatics utvalg av DPF-rensemaskiner tilbys i tre prissegmenter: Baseline, Platinum og Platinum (AI), med priser fra 16 500 EUR til 46 000 EUR, avhengig av modell og funksjoner. Denne prisdifferensieringen tar hensyn til de ulike investerings- og servicealternativene, og gir det riktige alternativet for ulike størrelser og forretningsmål. Når man beregner avkastningen på investeringen, selv for den dyreste modellen, er det klart at nesten 200 DPF-rengjøringstjenester kan dekke kostnadene for maskinen. Denne beregningen er basert på den store etterspørselen etter DPF-rensingstjenester, som skyldes økende miljøkrav og behovet for å opprettholde dieselkjøretøyenes ytelse og samsvar.

Lave driftskostnader på rundt 10 euro per filter øker lønnsomheten av denne investeringen ytterligere. Så lave driftskostnader, kombinert med en høy serviceavgift, øker fortjenestemarginene betydelig, noe som gjør investeringen i DPF-renseteknologi ikke bare økonomisk forsvarlig. Dette scenariet skisserer et sterkt forretningsargument for leverandører av bilservice, og signaliserer at investering i DPF-renseteknologi, spesielt fra en anerkjent produsent som Otomatic, er en god økonomisk beslutning i dagens marked for overhaling av biler.

5. Markedsandel for verksteder og flåter

Markedsandelen for rensing av dieselpartikkelfiltre (DPF) domineres først og fremst av lokale bilverksteder og transportflåter, som til sammen står for ca. 70% av kundebasen. Stadig flere eiere av bilverksteder velger å kjøpe DPF-rensemaskiner til eget bruk og for å utvide tjenestetilbudet. Denne investeringen øker ikke bare verkstedenes evne til å tilby omfattende vedlikeholdstjenester, men dekker også den økende etterspørselen etter DPF-rensing blant eiere av dieselbiler.

Til tross for den økende trenden med bilverksteder som investerer i rensemaskiner for dieselpartikkelfiltre (DPF), er det fortsatt en betydelig større andel verksteder som ikke har slikt utstyr på stedet. Denne situasjonen har ført til et samarbeid mellom verkstedene, der de som ikke har mulighet til å rense dieselpartikkelfiltre, ofte benytter seg av tjenester som tilbys av andre verksteder som har investert i slike spesialmaskiner.

Denne samarbeidsmodellen kommer hele bilservicebransjen til gode ved at flere bileiere og flåteoperatører får tilgang til DPF-rensingstjenester. Det er også en praktisk løsning på utfordringen med høye utstyrskostnader og den spesialiserte DPF-renseteknologien. Ved å dele ressurser på denne måten kan mindre eller mindre spesialiserte verksteder tilby et omfattende utvalg av tjenester, noe som øker kundetilfredsheten og lojaliteten uten at det er nødvendig med store forhåndsinvesteringer i spesialutstyr.

Det er interessant å merke seg at det store antallet tjenesteleverandører innen DPF-rensing paradoksalt nok bidrar til å øke interessen for tjenesten, fordi markedet generelt blir mer bevisst på at den er tilgjengelig. Etter hvert som flere verksteder begynner å tilby DPF-rensing, øker bevisstheten blant bileiere og flåteoperatører, noe som igjen fører til økt etterspørsel. Denne trenden innebærer en positiv tilbakemeldingssløyfe der det voksende servicenettverket forsterker den opplevde verdien og nødvendigheten av regelmessig DPF-vedlikehold, noe som ytterligere etablerer DPF-rensing som en viktig del av vedlikeholdet av dieselbiler i forbrukernes øyne.

5.1. Markedsandel for spesialiserte DPF-servicesentre

Tilstedeværelsen av spesialiserte servicesentre for dieselpartikkelfiltre (DPF) spiller likevel en avgjørende rolle i markedet, med den største markedsandelen og et bredt spekter av kunder. Disse sentrene, som utelukkende er dedikert til vedlikehold og rengjøring av dieselpartikkelfiltre, har ikke bare spesialutstyret som er nødvendig for grundig rengjøring, men også ekspertisen som kreves for å håndtere en rekke DPF-relaterte problemer. Den fokuserte tilnærmingen gjør at de kan tilby et høyt nivå av servicekvalitet og teknisk kompetanse, noe som gjør dem til det foretrukne valget for mange bileiere og flåteoperatører som ønsker pålitelige og effektive løsninger for DPF-vedlikehold.

Mens lokale verksteder kan tilby et bredt spekter av generelle bilreparasjonstjenester, er de avhengige av spesialiserte sentre for avansert DPF-vedlikehold. Denne symbiosen sikrer at dieselbileiere får tilgang til hele spekteret av nødvendige vedlikeholdstjenester uansett hvor de går til service, noe som styrker dieselbilparkens generelle velvære og effektivitet og bidrar til å nå målene om miljømessig bærekraft.

6. Virkningen av AI-teknologi

Integreringen av kunstig intelligens (AI) i markedet for overhaling av bildeler representerer en transformativ utvikling i hele bilreparasjonsbransjen. Moderne verksteder tar i økende grad i bruk avansert teknologi, inkludert AI-systemer, for å forbedre kvaliteten og effektiviteten på tjenestene sine. Bakgrunnen for disse teknologiske investeringene er et ønske om å optimalisere driftsprosessene og sikre konkurransefortrinn i et marked i rask utvikling.

Otomatic har tatt konsekvensen av disse bransjetrendene og markedskravene og introdusert en banebrytende løsning som viser potensialet til kunstig intelligens i bilreparasjonsbransjen. Den innovative rengjøringsmaskinen DPF Platinum (AI) utnytter AI-teknologi for å revolusjonere prosessen for overhaling av DPF. Denne utviklingen er ikke bare et uttrykk for Otomatics satsing på innovasjon, men også et svar på det økende behovet for mer sofistikerte og effektive reparasjonsløsninger.

7. Markedsdifferensiering

Introduksjonen av AI-drevne tjenester gjør det mulig for verksteder som er utstyrt med Otomatics teknologi å skille seg ut på markedet. Ved å tilby toppmoderne løsninger for overhaling kan verkstedene tiltrekke seg en bredere kundekrets, inkludert miljøbevisste forbrukere og bedrifter som ønsker de mest effektive servicealternativene.
Bruken av AI-teknologier som de Otomatic har introdusert, er i ferd med å omforme bransjen for overhaling av bildeler og setter nye standarder for servicekvalitet, effektivitet og miljøansvar. Etter hvert som flere verksteder innser verdien av slike innovasjoner, er bransjen klar for ytterligere fremskritt, noe som vil føre til kontinuerlige forbedringer innen vedlikehold og pleie av kjøretøy.

Om forfatteren

Christopher Smolec - administrerende direktør i OTOMATIC

Ekspert på forretningsutvikling og oppbygging av kunderelasjoner. Siden 2018 har han jobbet aktivt med å markedsføre og oppdatere maskiner og metoder for rensing av dieselpartikkelfiltre, ofte kjent under forkortelsene DPF, FAP og GPF: DPF, FAP, GPF.

nb_NONorwegian
linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram