Prognoza rynkowa dla usług czyszczenia DPF w 2024 r.

1. Przyszłość pojazdów z silnikiem Diesla

Pomimo przyspieszającego trendu w kierunku elektryfikacji w przemyśle motoryzacyjnym, oczekuje się, że pojazdy z silnikami wysokoprężnymi utrzymają swoją pozycję na rynku europejskim przez następne 10-15 lat. Ta trwała obecność jest w dużej mierze spowodowana obecną przewagą pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w różnych sektorach, w tym w transporcie komercyjnym i prywatnym, gdzie są one cenione za oszczędność paliwa i możliwości dalekiego zasięgu. W rezultacie będzie istniał stały popyt na usługi serwisowe, w szczególności na czyszczenie filtrów cząstek stałych (DPF), które mają kluczowe znaczenie dla redukcji emisji i utrzymania silnika w dobrym stanie.

Trwałość i niezawodność silników wysokoprężnych, w połączeniu ze stopniowym przechodzeniem konsumentów na pojazdy elektryczne, gwarantują, że technologia diesla nie stanie się przestarzała w najbliższej przyszłości. Co więcej, ulepszenia w technologii diesla doprowadziły do powstania czystszych i bardziej wydajnych silników. Jednakże, aby spełnić rygorystyczne normy środowiskowe, pojazdy te zależą od funkcjonalnych systemów DPF, które wymagają regularnej konserwacji. Zapotrzebowanie na usługi czyszczenia filtrów cząstek stałych (DPF) podkreśla kluczową rolę specjalistycznej konserwacji w wydłużaniu żywotności i zwiększaniu wydajności pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w kontekście przejścia na bardziej zrównoważone opcje transportu.

W miarę jak świat zmierza ku bardziej ekologicznej przyszłości, rola pojazdów z silnikami wysokoprężnymi ewoluuje, ale się nie kończy. Przejście na w pełni elektryczną flotę zajmie trochę czasu, odzwierciedlając potrzebę rozwoju infrastruktury, przystępności cenowej i dostosowania nawyków konsumentów. Do tego czasu pojazdy z silnikami wysokoprężnymi będą nadal obsługiwać znaczący segment rynku europejskiego, zapewniając stały popyt na usługi czyszczenia filtrów DPF. Scenariusz ten podkreśla złożoną podróż w kierunku elektryfikacji, przy czym technologia diesla nadal odgrywa kluczową rolę przejściową w równoważeniu obecnych potrzeb z przyszłymi celami środowiskowymi

2. Rosnące zagrożenia środowiskowe - kluczowy czynnik

Wzrost świadomości ekologicznej i bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji spalin prowadzą do zwiększonej kontroli pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Paradoksalnie, te zaostrzone przepisy sprzyjają rozwojowi rynku usług czyszczenia filtrów cząstek stałych (DPF). Dynamika ta wynika przede wszystkim z kluczowej roli, jaką filtry DPF odgrywają w zmniejszaniu emisji cząstek stałych z silników wysokoprężnych, dostosowując się do globalnych wysiłków na rzecz łagodzenia zanieczyszczenia środowiska i ochrony jakości powietrza.

Wraz z zaostrzaniem się norm emisji spalin rośnie potrzeba regularnej i skutecznej konserwacji filtrów DPF. Właściciele pojazdów z silnikami wysokoprężnymi są coraz częściej zobowiązani do zapewnienia zgodności swoich pojazdów z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, co napędza popyt na specjalistyczne usługi czyszczenia filtrów DPF. Usługi te nie tylko pomagają w utrzymaniu zgodności z przepisami, ale także poprawiają osiągi pojazdu i wydajność paliwową, na które wpływ mają zatkane lub źle działające filtry DPF.

Co więcej, zwiększona świadomość ekologiczna wśród konsumentów i firm wpływa na decyzje zakupowe i praktyki konserwacyjne. Rośnie preferencja dla usług, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju środowiska, w tym czyszczenia DPF, co bezpośrednio wpływa na redukcję szkodliwych emisji. Ta zmiana w zachowaniu konsumentów podkreśla szersze społeczne zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem i jest kluczowym czynnikiem w rozwijającym się rynku usług czyszczenia filtrów DPF. W rezultacie zarówno presja regulacyjna, jak i zwiększona świadomość ekologiczna synergicznie przyczyniają się do rozwoju branży czyszczenia DPF, podkreślając złożony związek między polityką środowiskową a dynamiką rynku.

3. Analiza danych rynkowych

Dane ze Strefy Partnerów Serwisowych DPF Otomatic wskazują na znaczny wzrost popytu na usługi czyszczenia filtrów cząstek stałych (DPF). Wzrost liczby czyszczonych filtrów DPF o 50% rok do roku - z 56 000 w 2022 r. do 84 000 w 2023 r. - świadczy o znacznym wzroście wykorzystania usług. Wzrost ten jest dodatkowo potwierdzony przez znaczny wzrost liczby odwiedzin strony internetowej firmy, który wzrósł z 580 000 w 2022 r. do 720 000 w 2023 r. Zwiększony ruch na stronie internetowej potwierdza rosnące zainteresowanie usługami czyszczenia DPF wśród konsumentów.

Ten wzrost zarówno wykorzystania usług, jak i zaangażowania online, podkreśla szerszy trend na rynku konserwacji samochodów, odzwierciedlający zwiększoną świadomość i obawy dotyczące emisji spalin i wpływu na środowisko. Dane te nie tylko wskazują na rozwijający się rynek usług czyszczenia filtrów DPF, ale także sugerują, że właściciele pojazdów stają się bardziej proaktywni w zakresie konserwacji systemów kontroli emisji, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zapewnić optymalną wydajność pojazdu.

Globalny rynek filtrów cząstek stałych (DPF) szybko rośnie ze względu na surowe przepisy dotyczące zanieczyszczeń i dużą liczbę samochodów z silnikami wysokoprężnymi.
W 2022 r. rynek filtrów DPF był wart $17,8 mld USD i oczekuje się, że do 2028 r. wzrośnie do $33,73 mld USD.
Oznacza to, że więcej osób będzie potrzebować usług czyszczenia filtrów DPF, zwłaszcza w Europie i USA.
Jest to duża szansa dla nowych warsztatów zajmujących się czyszczeniem filtrów DPF, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu.

4. Zwrot z inwestycji

Dynamika rynku związana z usługami czyszczenia filtrów cząstek stałych (DPF) przemawia za inwestycją w specjalistyczny sprzęt, zwłaszcza biorąc pod uwagę średnią cenę rynkową usług czyszczenia DPF, która wynosi od 200 do 250 euro. Taka struktura cenowa umożliwia szybki zwrot z inwestycji (ROI) przy zakupie specjalistycznych maszyn do czyszczenia DPF, zazwyczaj w ciągu 12-18 miesięcy, przy założeniu regularnego świadczenia usług.

Gama maszyn do czyszczenia DPF firmy Otomatic, oferowana w trzech segmentach cenowych: Baseline, Platinum i Platinum (AI), w cenie od 16 500 EUR do 46 000 EUR w zależności od modelu i jego funkcji. To zróżnicowanie cen uwzględnia różne opcje inwestycyjne i serwisowe, zapewniając odpowiednią opcję dla różnych rozmiarów i celów biznesowych. Obliczając zwrot z inwestycji, nawet w przypadku najdroższego modelu, jasne jest, że wykonanie prawie 200 usług czyszczenia DPF może pokryć koszt maszyny. Obliczenia te opierają się na wysokim popycie na usługi czyszczenia DPF, napędzanym przez rosnące przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz potrzebę utrzymania wydajności i zgodności pojazdów z silnikiem Diesla.

Niskie koszty operacyjne wynoszące około 10 euro na filtr dodatkowo zwiększają rentowność tej inwestycji. Tak niskie koszty operacyjne, w połączeniu z wysoką opłatą serwisową, znacznie zwiększają marże zysku, sprawiając, że inwestycja w technologię czyszczenia DPF jest nie tylko ekonomicznie uzasadniona. Scenariusz ten przedstawia silne uzasadnienie biznesowe dla dostawców usług motoryzacyjnych, sygnalizując, że inwestowanie w technologię czyszczenia DPF, zwłaszcza od renomowanego producenta, takiego jak Otomatic, jest rozsądną decyzją finansową na obecnym rynku regeneracji samochodów.

5. Udział w rynku warsztatów i flot

Udział w rynku usług czyszczenia filtrów cząstek stałych (DPF) jest zdominowany głównie przez lokalne warsztaty samochodowe i floty pojazdów transportowych, które łącznie stanowią około 70% bazy klientów. Coraz częściej właściciele warsztatów samochodowych decydują się na zakup maszyn do czyszczenia DPF na własny użytek i w celu rozszerzenia oferty usług. Inwestycja ta nie tylko zwiększa możliwości warsztatu w zakresie świadczenia kompleksowych usług serwisowych, ale także odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na czyszczenie filtrów DPF wśród właścicieli pojazdów z silnikiem Diesla.

Pomimo rosnącego trendu warsztatów samochodowych inwestujących w maszyny do czyszczenia filtrów cząstek stałych (DPF), faktem jest, że znacznie większa część warsztatów nie posiada takiego sprzętu na miejscu. Sytuacja ta doprowadziła do powstania współpracy między warsztatami, gdzie te bez możliwości czyszczenia DPF często korzystają z usług oferowanych przez inne warsztaty, które zainwestowały w te specjalistyczne maszyny.

Ten model współpracy przynosi korzyści całej branży usług motoryzacyjnych, poszerzając dostępność usług czyszczenia DPF dla szerszego grona właścicieli pojazdów i operatorów flot. Stanowi on również przykład praktycznego rozwiązania problemu wysokich kosztów sprzętu i specjalistycznego charakteru technologii czyszczenia DPF. Dzieląc się w ten sposób zasobami, mniejsze lub mniej wyspecjalizowane warsztaty mogą oferować kompleksowy pakiet usług, zwiększając zadowolenie i lojalność klientów bez konieczności znacznych inwestycji w specjalistyczny sprzęt.

Co ciekawe, mnożenie się dostawców usług w sektorze czyszczenia DPF paradoksalnie napędza większe zainteresowanie usługą ze względu na zwiększoną ogólną świadomość rynku na temat jej dostępności. W miarę jak coraz więcej warsztatów zaczyna oferować usługi czyszczenia filtrów DPF, rośnie świadomość wśród właścicieli pojazdów i operatorów flot, co prowadzi do wzrostu popytu. Tendencja ta oznacza pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego, w której rozwijająca się sieć serwisowa wzmacnia postrzeganą wartość i konieczność regularnej konserwacji filtrów DPF, jeszcze bardziej umacniając czyszczenie DPF jako krytyczny element utrzymania pojazdów z silnikiem Diesla w oczach konsumentów.

5.1. Udział w rynku wyspecjalizowanych centrów serwisowych DPF

Niemniej jednak, obecność wyspecjalizowanych centrów serwisowych filtrów cząstek stałych (DPF) odgrywa kluczową rolę na rynku, posiadając największy udział i obsługując szerokie spektrum klientów. Centra te, zajmujące się wyłącznie konserwacją i czyszczeniem filtrów DPF, posiadają nie tylko specjalistyczny sprzęt niezbędny do dokładnego czyszczenia, ale także wiedzę wymaganą do obsługi różnych zagadnień związanych z DPF. Ich ukierunkowane podejście pozwala im oferować wysoki poziom jakości usług i biegłości technicznej, co czyni je preferowanym wyborem dla wielu właścicieli pojazdów i operatorów flot poszukujących niezawodnych i skutecznych rozwiązań w zakresie konserwacji DPF.

Podczas gdy lokalne warsztaty mogą oferować szeroki zakres ogólnych usług napraw samochodowych, polegają one na wyspecjalizowanych centrach w zakresie zaawansowanej konserwacji DPF. Ta symbioza zapewnia, że niezależnie od tego, gdzie właściciel pojazdu z silnikiem wysokoprężnym udaje się do serwisu, może uzyskać dostęp do pełnego zakresu niezbędnych usług serwisowych, wzmacniając ogólny dobrostan i wydajność floty pojazdów z silnikiem wysokoprężnym oraz wspierając cele zrównoważonego rozwoju środowiska.

6. Wpływ technologii AI

Integracja sztucznej inteligencji (AI) z rynkiem regeneracji części samochodowych stanowi transformację w całej branży napraw samochodowych. Nowoczesne warsztaty coraz częściej wykorzystują zaawansowane technologie, w tym systemy sztucznej inteligencji, w celu poprawy jakości i wydajności swoich usług. Te inwestycje technologiczne wynikają z chęci optymalizacji procesów operacyjnych i zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej na szybko ewoluującym rynku.

Otomatic, w uznaniu tych trendów branżowych i wymagań rynku, wprowadził pionierskie rozwiązanie, które obejmuje potencjał sztucznej inteligencji w sektorze napraw samochodowych. Ich innowacyjna maszyna do czyszczenia DPF Platinum (AI) wykorzystuje technologię AI, aby zrewolucjonizować podejście do procesu regeneracji DPF. Rozwój ten nie tylko oznacza zaangażowanie Otomatic w innowacje, ale także stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bardziej wyrafinowane, wydajne i skuteczne rozwiązania naprawcze.

7. Zróżnicowanie rynku

Wprowadzenie usług opartych na sztucznej inteligencji pozwala warsztatom wyposażonym w technologię Otomatic wyróżnić się na rynku. Oferując najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie regeneracji, warsztaty te mogą przyciągnąć szerszą klientelę, w tym świadomych ekologicznie konsumentów i firmy poszukujące najbardziej wydajnych i skutecznych opcji serwisowych.
Przyjęcie technologii AI, takich jak te wprowadzone przez Otomatic, zmienia branżę regeneracji części samochodowych, wyznaczając nowe standardy jakości usług, wydajności i odpowiedzialności za środowisko. Ponieważ coraz więcej warsztatów dostrzega wartość takich innowacji, branża jest gotowa na dalsze postępy, napędzając ciągłe ulepszenia w zakresie konserwacji i opieki nad pojazdami.

O autorze

Christopher Smolec - dyrektor generalny OTOMATIC

Ekspert w zakresie rozwoju biznesu i budowania relacji z klientami. Od 2018 roku jest aktywnie zaangażowany w promowanie i aktualizację maszyn i metod czyszczenia filtrów cząstek stałych, często znanych pod akronimami: DPF, FAP, GPF.

pl_PLPolish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram