Изхвърляне на филтърни касети

Филтърът за твърди частици (DPF) съдържа твърди частици, като сажди и пепел. Комбинацията от остатъци от масло с твърди частици и вода води до образуване на утайка по време на процеса на почистване.

Освен сажди, тази утайка от пепел се състои от сложна смес от присадки за моторни масла, метали от износването, продукти на корозията и други негорими вещества.

Тази утайка се натрупва по повърхността на гънките на филтърната касета. Създаването на утайка се намалява от добрата филтрираща система. Освен това специалният утаител в резервоара за почистваща течност на почистващото устройство за DPF на Otomatic спомага за предотвратяване на натрупването на утайки.

Филтриращите касети на Otomatic могат да подготвят промивна течност за около 50 DPF, в зависимост от количеството утайки, отстранени от филтрите за дизелови частици.

Изхвърлените филтърни касети трябва да се обработват съгласно най-новите разпоредби. Винаги се консултирайте с местните или държавните органи по опазване на околната среда преди изхвърляне.
bg_BGBulgarian
linkedin Facebook pinterest youtube rss twitter инстаграм фейсбук празнота rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter инстаграм