O filtru DPF

Struktura DPF

Filter trdnih delcev (DPF) odstranjuje trdne delce iz izpušnih plinov dizelskega motorja s fizikalno filtracijo. čeprav je na voljo več vrst filtrov, je najpogostejši keramični monolit (kordierit ali silicijev karbid) s strukturo satovja.

Filter trdnih delcev je podoben katalizatorskim pretvornikom (prečni prerez - satovje). Vendar imajo kanali v monolitu večji premer in porozne stene. Poleg tega so prevlečeni s katalitičnim premazom, ki je osnova za katalitične kovinske delce.

Monoliti

Kanali, ki so zamašeni na izhodni strani, se imenujejo dovodne celice, v katere padajo izpušni plini v filter. Kanali z zamašenimi konci na vstopni strani pa se imenujejo izstopne celice, skozi katere uhajajo filtrirani izpušni plini.

Izpušni plini, ki gredo skozi takšno oviro, se morajo iztisniti skozi porozne stene, pri čemer večji delci ostanejo ujeti v zamašenih kanalih.

Katalitični premaz

Glavna naloga katalitičnega premaza je zagotoviti substrat za katalitične (plemenite) kovine. Poleg tega lahko katalitična prevleka fizično loči in prepreči nezaželene reakcije med sestavinami kompleksnega katalitičnega sistema.

Katalitski premazni materiali vključujejo anorganske okside, ki niso plemenite kovine, kot so aluminijev oksid, silicijev oksid, cerijev oksid, titanov dioksid, cirkonijev oksid in zeoliti. Nekateri od njih se uporabljajo kot nosilci katalizatorja, drugi so dodani katalitičnemu premazu kot promotorji ali stabilizatorji, tretji pa imajo katalitično aktivnost.

Za dobre katalitične premazne materiale je značilna visoka toplotna stabilnost. Katalitski premaz se nanese na monolit s suspenzijo na vodni osnovi.

Katalitske kovine

Katalizator(-i) iz žlahtnih kovin je lahko prisoten(-i) v katalitični suspenziji ali pa se uporabi(-jo) v drugem koraku, imenovanem impregnacija. Med impregnacijo se katalizatorsko prevlečen monolit potopi v vodno raztopino, ki vsebuje katalizatorske prekurzorje. Katalizator se posuši in kalcinira do končne oblike. Med kalcinacijo katalizatorski prekurzorji razpadejo in tvorijo končni katalizator, običajno kovino ali kovinski oksid. Najpogostejši katalizatorji so kovine platinske skupine (PGM), kot so platina (Pt), paladij (Pd) in rodij (Rh).

Keramična (zaščitna) podloga
Zagotavlja toplotno izolacijo, zaščito pred mehanskimi udarci in vibracijami vozila.

sl_SISlovenian
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram